Kancelaria Adwokacka Noriet » Finansowanie

Komunikat do Finansujących spółkę Magnat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

5 listopada, 2021

Szanowni Państwo!
Informujemy niniejszym, że w dniu 27 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dokonał wpisu hipoteki zabezpieczającej spłatę wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych przez Państwa umów.

Komunikat do Finansujących spółkę Magnat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

26 stycznia, 2021

Szanowni Państwo!
Informujemy niniejszym, że:
– ostateczna umowa z administratorem hipoteki została już zawarta;
– oświadczenie o ustanowieniu hipoteki zostało już złożone;
– wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki został złożony.

W chwili obecnej oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wniosku o wpis hipoteki przez sąd wieczystoksięgowy. Niestety na chwilę obecną czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy może wynosić nawet 6 miesięcy.

Komunikat do Finansujących spółkę Magnat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

28 grudnia, 2020
Szanowni Państwo!
Informujemy niniejszym, że w związku z osiągnięciem zakładanego progu finansowego Spółka zakończyła proces zawierania umów finansowania i w związku z powyższym zostaną teraz podjęte następujące kroki:
  1. Zawarcie ostatecznej umowy z administratorem hipoteki;
  2. Zawarcie w formie aktu notarialnego umowy o ustanowienie hipoteki, zgodnie z Państwa umowami;
  3. Złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki.
Informujemy przy tym, iż nasza kancelaria dysponuje już pełnomocnictwem uprawniającym do ustanowienia ww. hipoteki, a wstępnie zakładane terminy dokonania czynności przewidujemy na daty 29-grudnia 2020 r. – 8 stycznia 2021 r.
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zawartymi przez Państwa umowami finansowania Spółka ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia uznania rachunku bankowego kwotą pożyczki złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Prosimy o zweryfikowanie we własnym zakresie czy dysponują już Państwo takimi aktami notarialnymi.

Informacja na temat pracy kancelarii

28 grudnia, 2020

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem dni pracy kancelarii ulegną zmianie, włączając w to dni wolne od pracy. I tak kolejno:
24 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna,
31 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Ponadto przypominamy, iż w związku z trwającą epidemią, godziny pracy kancelarii są ograniczone.

Recepcja kancelarii w tym okresie jest czynna w godzinach 10:00-15:00.