Podział majątku – Adwokat w Warszawie

Małżonkowie starający się o rozwód muszą ustalić pomiędzy sobą sporo różnych kwestii. Do najważniejszych z nich zalicza się podział majątku wspólnego. Sprawa ta zazwyczaj budzi wiele emocji w skonfliktowanych stronach, które często nie potrafią obiektywnie ocenić realnej wartości swojego dotychczasowego wkładu w domowy budżet. W takiej sytuacji niezbędna okazuje się pomoc profesjonalnego adwokata. Nasza działająca w Warszawie kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu poradnictwa oraz przygotowywania pism procesowych i przedprocesowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, analizując towarzyszące jej okoliczności. To pozwala nam na zaproponowanie optymalnych rozwiązań w danej sytuacji.

Wspólny majątek może ulec sądowemu podziałowi tylko na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku. Adwokat z naszej kancelarii podejmie się jego opracowania zgodnie z obowiązującymi zasadami, posługując się przy tym biegłą znajomością zagadnień z zakresu prawa. Oferujemy klientom możliwość reprezentowania ich interesów w trakcie rozprawy. Warto pamiętać o tym, że sąd w postępowaniu rozstrzyga nie tylko o zniwelowaniu nierówności udziałów małżonków we wspólnym majątku, ale także o ewentualnym zwrocie wydatków przekazanych z rodzinnego budżetu na konto osobiste w trakcie trwania związku. Starając się o sprawiedliwy podział pieniędzy i innych dóbr materialnych wchodzących w skład wspólnoty małżeńskiej, dobrze jest poprosić o fachowe wsparcie adwokata, który podejmie się negocjacji ze stroną przeciwną. Wiele sporów w tej materii można rozwiązać polubownie. Jeśli tylko nadarza się taka okazja, warto z niej skorzystać. Umowne rozdzielenie majątku pomiędzy rozwodzących się małżonków trwa krócej i jest mniej kosztowne niż postępowanie sądowe, w którego trakcie orzeka się, jak powinien zostać przeprowadzony podział pieniędzy i innych dóbr materialnych w danej sprawie.

Podział majątku – adwokat Warszawa

Nasza kancelaria prawnicza działająca na terenie Warszawy oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązaniu sporów majątkowych nie tylko w przypadku rozwodu, ale także trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej orzeczeniem separacji albo ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków. Oddelegowany przez nas do zajęcia się daną sprawą adwokat doradza klientom, kiedy najlepiej dokonać podziału dóbr składających się na majątek wspólny osób pozostających w związku małżeńskim. Pomoże on też w walce o odszkodowanie za sprzeniewierzenie lub roztrwonienie środków finansowych przez drugą stronę. Zaangażowanie profesjonalnego prawnika w sprawę umożliwi także dokonanie prawidłowego rozliczenia nakładów wniesionych przez oboje małżonków do wspólnego budżetu.

Jeśli klient nie jest zadowolony z przeprowadzonego przez sąd podziału majątku, w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do złożenia apelacji. Załatwienia wszelkich kwestii z tym związanych (w tym złożenia pisemnej prośby o uzasadnienie postanowienia) podejmie się adwokat z naszej kancelarii. Jego uczestnictwo w procesie zagwarantuje dochowanie wszelkich wymaganych przez obowiązujące prawo procedur.

Sprawdź również
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Toczące się przed sądami postępowania o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi czy przyznanie praw do świadczeń alimentacyjnych zwykle wzbudzają w zaangażowanych w nie stronach wiele skrajnych emocji.(...)