Spadek adwokat – Warszawa

Krewnym zmarłego oraz innym osobom wyznaczonym w testamencie przysługuje prawo do dziedziczenia majątku. Sprawy spadkowe to bardzo istotna kwestia, której pomimo trudnej sytuacji związanej z żałobą po członku rodziny, należy poświęcić dużo uwagi. Nasza działająca w Warszawie kancelaria oferuje kompleksową pomoc spadkobiercom w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z nabywaniem praw majątkowych po nieżyjących krewnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby uprawnione osoby na mocy wyroku sądowego otrzymały spadek w odpowiedniej wysokości. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą adwokat udzieli klientowi praktycznych wskazówek na temat sposobów postępowania w sytuacji odziedziczenia pieniędzy i innych dóbr materialnych. W zakresie świadczonych przez kancelarię usług mieści się też przygotowywanie pism procesowych oraz oświadczeń o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Adwokat podejmie się również reprezentowania interesów klientów w postępowaniach sądowych.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób przebywających na terenie Polski, ale także do mieszkających i pracujących za granicą. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, badając wszystkie jej okoliczności oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania w danej sytuacji. Mamy świadomość, że zagadnienia z zakresu prawa spadkowego odnoszą się do wrażliwych sfer z prywatnego życia klientów korzystających z naszych usług. Dlatego też zawsze uważnie wysłuchujemy, co mają nam oni do powiedzenia. Po wspólnym omówieniu sytuacji klienta udzielamy mu praktycznych wskazówek, jak rozwiązać problem z uzyskaniem spadku lub jego odrzuceniem.

Prawo spadkowe

Zazwyczaj prawo do dziedziczenia majątku po zmarłych przysługuje ich najbliższym krewnym. Każdy spadkodawca może jednak dowolnie rozporządzić swoim mieniem, uwzględniając w testamencie także (lub wyłącznie) inne osoby spoza kręgu rodziny. W tych okolicznościach interesy spadkowe zstępnych oraz wstępnych zostają zabezpieczone za pomocą tzw. zachowku. Jeśli jednak czują się oni pokrzywdzeni takim rozwiązaniem tej kwestii, mogą oni zwrócić się z prośbą o poradę do profesjonalnego adwokata. Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu różnych spraw z zakresu prawa spadkowego.

Poza przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych zajmujemy się także opracowywaniem opinii prawnych oraz udzielaniem fachowych porad prawniczych. Reprezentujemy interesy klientów w sprawach o uzyskanie należnego zachowku, a także o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu lub przepisów zawartych w ustawie.

Na kompleksowe wsparcie adwokata zatrudnionego w naszej kancelarii w Warszawie mogą liczyć osoby, które czują się pokrzywdzone niesprawiedliwym ich zdaniem podziałem majątku po krewnych. W takiej sytuacji prawo spadkowe pozwala im na wszczęcie postępowania sądowego celem wyjaśnienia sprawy oraz otrzymania należnej części pieniędzy i innych dóbr w przypadku wygranej. Zanim dojdzie do rozprawy, adwokat podejmuje się mediacji z przeciwnikiem procesowym. Jeśli zaangażowane w konflikt o spadek strony dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, odstępuje się od dochodzenia ich praw na drodze sądowej.

Przyjęcie spadku

Po otrzymaniu przez spadkobiercę powiadomienia o uwzględnieniu go w testamencie przysługuje mu 6 miesięcy na przyjęcie (lub nie) przekazanego mu majątku. Przygotowaniem stosownego oświadczenia w tej sprawie, a także wniosków o stwierdzenie nabycia praw spadkowych może zająć się nasz adwokat. Dokumenty te zostają później przedstawione sądowi lub notariuszowi. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne przyjęcie spadku ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Trzeba mieć świadomość, że spadkobierca nie ma obowiązku przyjęcia odziedziczonego majątku. Zanim zdecyduje się on na ten krok, powinien najpierw sprawdzić z pomocą profesjonalnego adwokata faktyczną sytuację finansową zmarłego. Może się bowiem okazać, że przekazany spadek obciążony jest długami – w tych okolicznościach najlepiej jest odrzucić całość otrzymanej schedy, aby nie odpowiadać później przed wierzycielami za zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania finansowe lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (co ogranicza odpowiedzialność za długi do stanu czynnego spadku).