Rodzina<

Rodzina

Rozwody, podziały majątku, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w sprawach rodzinnych. Priorytetem dla nas jest zawsze dobro najmłodszych. Na spotkanie do naszej kancelarii mogą Państwo wybrać się z dzieckiem, które podczas rozmowy zajmie się rysowaniem bądź zabawkami w naszym kąciku.

W szczególności specjalizujemy się w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem.

Przeprowadziliśmy dla naszych klientów także setki spraw rozwodowych, o separację, podziałów majątku, spraw o zniesienie współwłasności i rozliczenia nakładów. Doskonale poradzimy sobie również w sprawach dotyczących nieruchomości oraz spadków.

Podkreślenia wymaga także, że nasi prawnicy wpisani są na listę mediatorów sądowych i posiadają wymagane uprawnienia i umiejętności do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, do skorzystania z czego szczególnie zachęcamy.

Majątek<

Majątek

Wierzytelności

Windykacja, zabezpieczenia roszczeń, administrowanie zabezpieczeniami

Istotną specjalizacją naszej kancelarii jest pełna obsługa wierzytelności. Specjalizujemy się w tzw. sprawach beznadziejnych. Zdając sobie doskonale sprawę z czym borykają się inwestorzy zarówno indywidualni jak i korporacyjni jesteśmy w stanie doradzić Państwu jak najlepiej i najpewniej zabezpieczyć Państwa roszczenia, czy to ze zwykłej umowy pożyczki czy też z nabywanych papierów wartościowych.

Zapraszamy też oczywiście także w sytuacji gdy termin płatności już minął, a zainwestowanych przez Państwa środków brak. Przeanalizujemy możliwości, realnie ocenimy szansę, czas oczekiwania, koszty. Jako osoby pełniące zawód zaufania publicznego, z pewnością nie naciągniemy Państwa na zbędne koszty.

Od kilku już lat pełnimy również funkcje administratora zabezpieczeń obligacji emitowanych na polskim rynku kapitałowym, uczestniczymy także w procesach windykacji kilku spółek-emitentów jako pełnomocnik obligatariuszy. W tej materii zapraszamy do współpracy zarówno firmy i osoby, zajmujące się emisjami obligacji jak i poszkodowanych obligatariuszy, a przede wszystkim inwestorów, którzy dopiero zamierzają nabyć obligacje i chcieliby zasięgnąć porady dotyczącej ryzyka swojej inwestycji.

Odszkodowania

Prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania

Od lat nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań z rozmaitych tytułów i od rozmaitych podmiotów. Przede wszystkim prowadzimy spory sądowe z ubezpieczycielami i sprawcami wypadków dotyczące uszczerbków na zdrowiu, śmierci osób najbliższych, polis na życie, utraconego mienia. Ponadto, współpracując z biurami odszkodowań, wypożyczalniami aut oraz warsztatami samochodowymi odzyskujemy należności z tytułu szkód osobowych I rzeczowych, czynszu najmu pojazdu zastępczego lub „naprawy bezgotówkowej”.

Z sukcesami zajęliśmy się także dla naszych klientów sprawami dotyczącymi polisolokat oraz kredytów frankowych.

Firma<

Firma

Dokumentacja cen transferowych

Aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe zobowiązują przedsiębiorców zawierających transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (oczywiście pod pewnymi warunkami) do przygotowania dokumentacji cen transferowych, co stanowi, w naszej ocenie ogromne wyzwanie. Jednym z podstawowych problemów będzie wybór właściwej metodologii, który prowadzić winien do wyszukania wartości rynkowej dla danej transakcji.

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in. sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych, oceny transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie ryzyk podatkowych czy przygotowywania polityki cen transferowych, za pomocą uprawnionego i doświadczonego zespołu w skład którego wchodzą prawnicy, adwokaci i rzeczoznawcy majątkowi.

Naszym celem jest jak najszersze wyeliminowanie dla Państwa ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ponadto w zakresie naszych usług znajduje się doradztwo dotyczące wszelkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym, czyli przede wszystkim transakcji finansowych, towarowych, usługowych, restrukturyzacji gospodarczych, umów spółek, przeniesienia WNiP.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty,
zapraszamy do kontaktu!