Nasza oferta

Rodzina<

Rodzina

Rozwody, podziały majątku, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w sprawach rodzinnych. Priorytetem dla nas jest zawsze dobro najmłodszych. Na spotkanie do naszej kancelarii mogą Państwo wybrać się z dzieckiem, które podczas rozmowy zajmie się rysowaniem bądź zabawkami w naszym kąciku.

W szczególności specjalizujemy się w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem.

Przeprowadziliśmy dla naszych klientów także setki spraw rozwodowych, o separację, podziałów majątku, spraw o zniesienie współwłasności i rozliczenia nakładów. Doskonale poradzimy sobie również w sprawach dotyczących nieruchomości oraz spadków.

Podkreślenia wymaga także, że nasi prawnicy wpisani są na listę mediatorów sądowych i posiadają wymagane uprawnienia i umiejętności do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, do skorzystania z czego szczególnie zachęcamy.

Nasza oferta

Majątek<

Majątek

Wierzytelności

Windykacja, zabezpieczenia roszczeń, administrowanie zabezpieczeniami

Istotną specjalizacją naszej kancelarii jest pełna obsługa wierzytelności. Specjalizujemy się w tzw. sprawach beznadziejnych. Zdając sobie doskonale sprawę z czym borykają się inwestorzy zarówno indywidualni jak i korporacyjni jesteśmy w stanie doradzić Państwu jak najlepiej i najpewniej zabezpieczyć Państwa roszczenia, czy to ze zwykłej umowy pożyczki czy też z nabywanych papierów wartościowych.

Zapraszamy też oczywiście także w sytuacji gdy termin płatności już minął, a zainwestowanych przez Państwa środków brak. Przeanalizujemy możliwości, realnie ocenimy szansę, czas oczekiwania, koszty. Jako osoby pełniące zawód zaufania publicznego, z pewnością nie naciągniemy Państwa na zbędne koszty.

Od kilku już lat pełnimy również funkcje administratora zabezpieczeń obligacji emitowanych na polskim rynku kapitałowym, uczestniczymy także w procesach windykacji kilku spółek-emitentów jako pełnomocnik obligatariuszy. W tej materii zapraszamy do współpracy zarówno firmy i osoby, zajmujące się emisjami obligacji jak i poszkodowanych obligatariuszy, a przede wszystkim inwestorów, którzy dopiero zamierzają nabyć obligacje i chcieliby zasięgnąć porady dotyczącej ryzyka swojej inwestycji.

Odszkodowania

Prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania

Od lat nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań z rozmaitych tytułów i od rozmaitych podmiotów. Przede wszystkim prowadzimy spory sądowe z ubezpieczycielami i sprawcami wypadków dotyczące uszczerbków na zdrowiu, śmierci osób najbliższych, polis na życie, utraconego mienia. Ponadto, współpracując z biurami odszkodowań, wypożyczalniami aut oraz warsztatami samochodowymi odzyskujemy należności z tytułu szkód osobowych I rzeczowych, czynszu najmu pojazdu zastępczego lub „naprawy bezgotówkowej”.

Z sukcesami zajęliśmy się także dla naszych klientów sprawami dotyczącymi polisolokat oraz kredytów frankowych.

Nasza oferta

Firma<

Firma

Administrowanie zabezpieczeniami

W sferze biznesowej nasza kancelaria w przeważającym stopniu pomaga w obsłudze prawnej procesu oferowania obligacji korporacyjnych. W szczególności za naszą specjalizację obraliśmy pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń obligacji emitowanych przez spółki prężnie podbijające rynek nieruchomości, ale również rynki finansowe i inne. Oznacza to, że oczywiście obsługujemy prawnie domy maklerskie i emitentów na etapie przygotowywania analiz, prospektów emisyjnych, dokumentów wymaganych przez KNF, KDPW, GPW i innych instytucji rynku finansowego, ale to wtedy gdy przyjmujemy na siebie rolę administratora hipoteki, zastawu czy innych zabezpieczeń nasz udział w emisji jest bardzo specjalny.

Rolą administratora zabezpieczeń z prawnego punktu widzenia jest przede wszystkim reprezentowanie interesów inwestorów wobec emitenta, czyli dochodzenie roszczeń, dokonywania podziału wyegzekwowanych środków, ale też po prostu samo ustanawianie zabezpieczeń (zastawów, hipotek, innych), monitorowanie stanu zabezpieczeń, podejmowanie innych czynności na rzecz inwestorów, a w naszej praktyce przekazywania inwestorom wszelkich informacji w postaci komunikatów zamieszczanych w internecie, ale jedynie do wiadomości obligatariuszy.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty,
zapraszamy do kontaktu!