Rodzina<

Rodzina

rozwody, alimenty, władza rodzicielska

Adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w sprawach rodzinnych. Priorytetem dla nas jest zawsze dobro najmłodszych. Na spotkanie do naszej kancelarii mogą Państwo wybrać się z dzieckiem, które podczas rozmowy zajmie się rysowaniem bądź zabawkami w naszym kąciku.

W szczególności specjalizujemy się w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem.

Przeprowadziliśmy dla naszych klientów także setki spraw rozwodowych, o separację, podziałów majątku, spraw o zniesienie współwłasności i rozliczenia nakładów. Doskonale poradzimy sobie również w sprawach dotyczących nieruchomości oraz spadków.

Podkreślenia wymaga także, że nasi prawnicy wpisani są na listę mediatorów sądowych i posiadają wymagane uprawnienia i umiejętności do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, do skorzystania z czego szczególnie zachęcamy.

Spadki<

Spadki

stwierdzenia nabycia spadku, podziały majątku, testamenty

Nasza kancelaria jest jedną z najczęściej wybieranych w Warszawie do prowadzenia spraw spadkowych i z dziedziny szeroko pojętego prawa rzeczowego. Przeprowadzimy w Państwa imieniu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, podział odziedziczonego majątku, a także zniesienie współwłasności i wszelkie sprawy rzeczowe, czyli te związane z nieruchomościami, gruntami, prawem sąsiedzkim itd. Ponadto służymy pomocą i radą w sprawach związanych z testamentami, darowiznami itp.

Ubezpieczenia społeczne<

Ubezpieczenia społeczne

odwołania od decyzji ZUS, prawo pracy

Przeprowadziliśmy setki spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Walczymy w Państwa imieniu z ZUS o zasiłki macierzyńskie, chorobowe czy w sprawach rzekomego fikcyjnego zatrudnienia czy o zapłatę nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenie ZUS. Jesteśmy także do dyspozycji w sprawach z zakresu ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania za wypowiedzenie umów o pracę, ustalenie faktu zaistnienia wypadku przy pracy itp.

Zapraszamy do współpracy zarówno pracowników jak pracodawców. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i staramy się przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy ocenić – oczywiście subiektywnie – stan prawny i faktyczny tak aby Klient mógł podjąć racjonalną decyzję co do sensowności wszczynania danej sprawy i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

Odzyskiwanie należności< Odzyskiwanie należności<

Odzyskiwanie należności

windykacja, spory cywilne

beznadziejnych. Zdając sobie doskonale sprawę z czym borykają się inwestorzy zarówno indywidualni jak i korporacyjni jesteśmy w stanie doradzić Państwu jak najlepiej i najpewniej zabezpieczyć Państwa roszczenia, czy to ze zwykłej umowy pożyczki czy też z nabywanych papierów wartościowych.

Odszkodowania<

Odszkodowania

szkody na osobie, na mieniu, zadośćuczynienia za śmierć bliskich

Od lat nasza kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań z rozmaitych tytułów i od rozmaitych podmiotów. Przede wszystkim prowadzimy spory sądowe z ubezpieczycielami i sprawcami wypadków dotyczące uszczerbków na zdrowiu, śmierci osób najbliższych, polis na życie, utraconego mienia. Ponadto, współpracując z biurami odszkodowań, wypożyczalniami aut oraz warsztatami samochodowymi odzyskujemy należności z tytułu szkód osobowych I rzeczowych, czynszu najmu pojazdu zastępczego lub „naprawy bezgotówkowej”.

Z sukcesami zajęliśmy się także dla naszych klientów sprawami dotyczącymi polisolokat oraz kredytów frankowych.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty,
zapraszamy do kontaktu!