Kancelaria Adwokacka Noriet » Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę nad małoletnimi, ale także mają prawo do zarządzania jego majątkiem. Do pozbawienia rodziców takiej możliwości może dojść tylko w wyniku zaistnienia określonych przesłanek. Zalicza się do nich notoryczne zaniedbywanie dzieci przez ich opiekunów prawnych, nadużywanie władzy rodzicielskiej oraz czasową niemożność zajmowania się potomstwem na skutek powstania pewnych przeszkód.

Władza rodzicielska – adwokat Warszawa

Kancelaria Noriet działająca w Warszawie specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Każdy nasz adwokat w podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Dlatego też zawsze dąży on do doprowadzenia do zawarcia ugody pomiędzy rodzicami w kwestii sprawowania opieki nad potomstwem i jego wspólnego wychowywania. Jeśli nie jest to możliwe, prawnicy zajmują się prowadzeniem negocjacji między zwaśnionymi stronami. Adwokat z naszej kancelarii podejmie się także reprezentacji interesów klientów w toczących się przed sądami postępowaniach.

Trzeba mieć świadomość, że pozbawienie władzy rodzicielskiej matki lub ojca w polskim prawie traktowane jest jako ostateczny środek. W sytuacji występowania pomiędzy rodzicami sporu o sprawowanie opieki nad wspólnym potomstwem po rozwodzie organy sądowe sięgają zazwyczaj po inne rozwiązania, przyznając jednemu z opiekunów prawo do mieszkania z dziećmi i zajmowania się nimi na co dzień oraz zabezpieczając kontakty drugiej strony z podopiecznymi. Władza rodzicielska może zostać zabrana lub ograniczona jednemu albo obojgu rodzicom, jeśli sąd uzna, że w danych okolicznościach zagrożone jest dobro małoletniego. Do pozbawienia dorosłych możliwości sprawowania pieczy nad nieletnimi może dojść wtedy, gdy potrzeby dzieci są notorycznie zaniedbywane, a matka i ojciec nie troszczą się należycie o ich zdrowie, szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz o to, aby realizowały one obowiązek szkolny.

Adwokat z naszej kancelarii w Warszawie oferuje klientom kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Udzielamy im porad prawnych oraz przygotowujemy dla nich treści wniosków i pism procesowych. Podejmujemy się też reprezentowania interesów rodziców we wzajemnych negocjacjach, mających na celu wypracowanie wspólnego planu wychowawczego względem małoletnich pozostających pod ich opieką. Nasi adwokaci dbają o to, aby w danym przypadku sąd nie musiał sięgnąć po ostateczny środek ingerencji w życie rodzinne, jakim jest pozbawienie władzy rodzicielskiej jednej lub obojga stron.

Władza rodzicielska – warunki sprawowania

Przy sprawowaniu opieki nad dziećmi rodzice muszą dbać o ich szeroko rozumiane dobro oraz związaną z nim ochronę interesu społecznego. Od dorosłych wymaga się szczególnej troski o zagwarantowanie małoletnim podopiecznym optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. W szczególności należy dbać o bezpieczeństwo nieletnich, nie narażając ich na utratę zdrowia lub życia na skutek celowego działania czy nieszczęśliwego wypadku.

Osoby, które chcą udowodnić, że pozbawienie ich władzy rodzicielskiej jest bezzasadne, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata z kancelarii Noriet w Warszawie. Nasi prawnicy pomagają klientom w przygotowywaniu wniosków sądowych oraz w opracowywaniu planów wychowawczych, zgodnych z dobrem dziecka. Dla sądu w takiej sytuacji istotne jest też dojście przez obojga rodziców do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad wspólnym potomstwem oraz ustalenia kontaktów. Dlatego też nasz adwokat w imieniu klienta podejmie się przeprowadzenia negocjacji z prawnikami drugiej strony w celu uzgodnienia najbardziej elementarnych spraw związanych z zajmowaniem się dziećmi. Mimo iż przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują jednoznacznie tych kwestii, zaleca się, aby obustronne porozumienie między rodzicami miało formę pisemną. Powinny w nim znaleźć się ustalenia odnośnie do stałego miejsca pobytu małoletniego, zasad kontaktowania się z nim przez opiekuna mieszkającego pod innym adresem oraz reguł sprawowania nad nieletnim władzy rodzicielskiej. Dzięki temu jej pozbawienie którejś ze stron lub obojga rodziców stanie się mało realne. Opracowaniem treści dokumentu może zająć się nasz adwokat z kancelarii w Warszawie.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Do ograniczenia praw matek i ojców w zakresie opiekowania się dziećmi może dojść na skutek rozwodu rodziców lub zagrożenia dobra dziecka. Stosowny wniosek w tej sprawie składa się w wydziale rodzinnym sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. Z kolei pozbawienie władzy rodzicielskiej zostaje orzeczone zazwyczaj wówczas, gdy rodzice nie interesują się swoim potomstwem, nie utrzymują z nim kontaktów lub też cierpią na chorobę psychiczną. W przypadku ustania wspomnianych przesłanek można starać się o przywrócenie pełni praw opiekuńczych względem nieletnich.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej