Pozostałe specjalizacje

prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo rynków kapitałowych, prawo gospodarcze, prawo nieruchomości, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo odszkodowawcze, prawo podatkowe, ochrona danych osobowych, procesy sądowe i arbitraż, prawo nowoczesnych technologii

Porady prawne

Zapraszamy na dopasowane do Państwa potrzeb konsultacje z prawnikami naszej kancelarii. Preferujemy odbycie konsultacji w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie, jednak w razie potrzeby oferujemy również konsultacje on-line lub telefonicznie. Celem umówienia spotkania prosimy o telefon na numer 22 870 66 46 lub 600 484 320, e-mail: kancelaria@noriet.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego.


Adwokat Warszawa

Świadcząca różne usługi prawne kancelaria adwokacka w Warszawie służy pomocą osobom prywatnym, które szukają porad oraz innych form wsparcia w zakresie m.in. spraw rodzinnych, spadkowych, karnych czy dotyczących ubezpieczeń społecznych. Oprócz tego pracujący w Noriet adwokaci obsługują klientów biznesowych w obszarze np. prawa gospodarczego, rynków kapitałowych, nieruchomości czy podatków.

Na co dzień pomagamy mocodawcom nie tylko poprzez prowadzenie spraw sądowych, ale również wspierając ich w polubownym załatwieniu wielu spornych kwestii, udzielając np. porad czy biorąc udział w negocjacjach.


Przykładowe sprawy sądowe

W ramach realizowanych usług prowadzimy sprawy m.in. w zakresie prawa karnego. Adwokat może być wówczas obrońcą w postępowaniu: przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje również interesy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych albo oskarżycieli prywatnych w sprawach sądowych. W tym przypadku adwokat m.in. przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo wnioski o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Oprócz tego w ramach świadczonych usług prawnych w kancelarii adwokackiej podejmujmy się spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego w takich przypadkach jak np. rozwód, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przyznanie alimentów czy podział majątku wspólnego małżonków.

Ważną tematykę stanowią też kwestie spadkowe czy związane z prawem pracy, zasiłkami, odwołaniami od decyzji ZUS.


Porady i inne usługi prawne

W naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie w ramach świadczonych usług oferujemy m.in.: porady prawne, sporządzanie opinii, reprezentacja klientów przed sądami oraz urzędami, przygotowywanie umów, statutów, testamentów, a także innych dokumentów, opracowywanie projektów aktów prawnych, obsługę firm zależną od bieżących potrzeb klienta, pomoc w procesie negocjacyjnym z kontrahentami.

Zakres usług prawnych jest zawsze indywidualnie dopasowywany do potrzeb klientów. Często współpraca z kancelarią adwokacką w Warszawie rozpoczyna się od udzielenia porad przez adwokata, który zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy powierzonych mu informacji. Konsultacje pozwalają danej osobie dowiedzieć się, jak dany problem wygląda w świetle prawa i poznać sposoby jego rozwiązania. Ponadto prawnik omawia z klientem przewidywane przepisami konsekwencje podjęcia określonych decyzji. Nie zawsze koniecznością staje się sprawa sądowa. Wiele spornych kwestii udaje także uregulować na drodze polubownej.

Podstawowa Porada Prawna

300 zł

-Spotkanie w cztery oczy, spotkanie on-line, rozmowa telefoniczna

-Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania prawne + w razie potrzeby pisemne opracowanie zagadnienia

-Przykładowe sprawy:

porada z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, analiza decyzji organu, analiza otrzymanego pisma sądowego, analiza wypowiedzenia umowy o pracę, analiza umowy deweloperskiej itp.

 

 

UMÓW KONSULTACJĘ

Rozszerzona Porada Prawna

600 zł

-Spotkanie w cztery oczy, spotkanie on-line, rozmowa telefoniczna

-Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania prawne + w razie potrzeby pisemne opracowanie zagadnienia + sporządzenie pisma w sprawie

-Przykładowe sprawy:

porada z zakresu prawa spadkowego, pomoc w sporządzeniu testamentu, analiza sprawy odszkodowawczej, wezwanie do zapłaty, odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeń itp

UMÓW KONSULTACJĘ

Wstąpienie do Sprawy

wycena indywidualna

-Spotkanie w cztery oczy, spotkanie on-line, rozmowa telefoniczna

-Uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania prawne + w razie potrzeby pisemne opracowanie zagadnienia + wstąpienie w charakterze pełnomocnika do postępowania sądowego lub administracyjnego lub zainicjowanie takiego postępowania

-Przykładowe sprawy:

sprawy o rozwód i separację, pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich, podział majątku, odwołanie od decyzji ZUS, uzyskanie bądź obniżenie alimentów, stwierdzenie nabycia spadku, sprawa o zapłatę itp.

UMÓW KONSULTACJĘ


Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej
Kontakt
Napisz do nas. Powierz swoją sprawę ekspertom.

    Imię i nazwisko
    E-mail
    Numer telefonu
    Wiadomość
    Wysyłając formularz wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelaria Prawna Noriet - Zagajewska i Wspólnicy SKA, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 217/15, 04-077 Warszawa w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zapytania oraz wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji, stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust.1. lit b RODO).