Kancelaria Adwokacka Noriet » Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zanim małżonkowie zdecydują się na rozstanie, powinni podjąć decyzję, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, czy też z orzeczeniem o winie. W tym drugim przypadku należy być gotowym na to, że sprawa znacznie się przedłuży, a jej kompleksowe przeprowadzenie będzie wiązało się ze zwiększonymi kosztami finansowymi. Trzeba też pamiętać o tym, że ewentualna odpowiedzialność współmałżonka za rozkład pożycia musi zostać udokumentowana za pomocą zebranego materiału dowodowego.

Do postępowania w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie należy się starannie przygotować. Niezbędna okazuje się przy tym pomoc prawna świadczona przez adwokatów z kancelarii. Przykładamy szczególną wagę do dokładnego przeanalizowania każdego przedstawionego nam przypadku, badając wszystkie towarzyszące rozstaniu małżonków okoliczności. Udzielamy fachowych porad, wskazując klientowi, które rozwiązanie w jego sytuacji – rozwód z orzeczeniem o winie albo polubowne rozstanie – jest korzystniejsze.

Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym

Odpowiedzialność jednej ze stron za rozpad małżeństwa zostaje zdefiniowania na podstawie zaistniałych okoliczności. Dotyczy to przede wszystkim uzależnienia jednej ze stron od alkoholu, środków odurzających (lub innych czynników np. hazardu, pracy zawodowej, seksu itp.), a także przemocy fizycznej, psychicznej i finansowej. Winę małżonka za rozkład związku orzeka się również wtedy, gdy strona dopuściła się zdrady. W tym przypadku sąd jednak przy wydawaniu wyroku zwraca uwagę na to, czy niewierność była przyczyną, czy też skutkiem rozstania pary. W ogłoszonym orzeczeniu określa się też stopień odpowiedzialności danej osoby za osłabienie małżeńskiej więzi, skutkujący rozwodem.

W aspekcie winy w postępowaniach rozwodowych sąd może wskazać, że tylko jeden z małżonków przyczynił się do obopólnego rozstania. Winnymi rozkładu pożycia mogą okazać się także obie strony. Jeśli natomiast nie da się określić, który ze współmałżonków odpowiada za rozkład pożycia, organ sądowy rezygnuje z wydania orzeczenia w tej sprawie.

W sytuacji, gdy osoba winna rozkładu pożycia małżeńskiego wnosi o rozwód, do formalnego rozstania małżonków może dojść tylko wtedy, gdy strona poszkodowana wyraża zgodę na zakończenie związku.

Rozkład pożycia z wyłącznej winy współmałżonka

O wyłączności winy jednej ze stron za rozkład pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, gdy tylko ona odpowiada za ten stan rzeczy. Rozpad związku może nastąpić z różnych przyczyn. W orzecznictwie sądowym wskazuje się na trzy sfery, których mogą dotyczyć wspomniane przesłanki. Jest to płaszczyzna uczuć (np. przemoc, zdrada, ciągłe poniżenia i nielojalne postępowanie), fizyczna (porzucenie współmałżonka, odmowa współżycia seksualnego) oraz gospodarcza (nieuczestniczenie męża lub żony w prowadzeniu domu i opiece nad potomstwem, niedokładanie się do domowego budżetu na miarę własnych możliwości). Oczywiście, wyszczególnione przyczyny z reguły przenikają się wzajemnie. Sąd wydając wyrok w postępowaniu o rozwód z orzeczeniem o winie, zwraca też uwagę na moment zaistnienia danych okoliczności.

Materiał dowodowy

Odpowiedzialność męża lub żony za rozkład pożycia musi zostać udowodniona. W tym celu strona wnosząca pozew powinna zebrać wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o zachodzeniu przesłanek do uznania współmałżonka za wyłącznie winnego rozstania. Szczególnie przydatne mogą okazać się SMS-y, wiadomości mailowe, billingi telefoniczne, zdjęcia i nagrania z kamery, a także notatki z interwencji policji. Rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj wiąże się też z koniecznością powołania na świadków różnych osób z otoczenia małżonków i ich przesłuchania. Zebrane w ten sposób zeznania stanowią istotny materiał dowodowy w postępowaniu rozwodowym.

Obowiązki małżonka uznanego za winnego rozpadu związku

Uznanie jednego z małżonków za winnego rozkładu pożycia prowadzi do powstania pewnych konsekwencji prawnych. Strona odpowiedzialna za rozpad małżeństwa nie ma możliwości ubiegania się o opłacanie świadczeń alimentacyjnych przez byłego współmałżonka. Osoba niewinna dysponuje takim prawem, zwłaszcza jeśli na skutek rozwodu jej sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu. Przy rozstaniach z orzeczeniem o winie wymóg znajdowania się w niedostatku przez stronę poszkodowaną nie musi jednak być koniecznie spełniony. Jeśli sąd stwierdzi, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozkładu związku w podobnym stopniu, obowiązek wypłacania alimentów na rzecz pokrzywdzonej żony lub męża wygasa po pięciu latach. Analogiczne skutki pociąga także za sobą brak wskazania osoby winnej rozstania.

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie otwiera drogę do ubiegania się o nieograniczone w czasie alimenty i może zwiększyć szanse na korzystniejszy podział majątku.

Czy sąd na pewno uzna winę małżonka, przeciwko któremu kierowany jest pozew?

W trakcie postępowania szczegółowo bada się okoliczności, które przyczyniły się do rozpadu pożycia. Sąd może zarówno uznać winę współmałżonka, stwierdzić obopólną odpowiedzialność za rozkład małżeństwa, jak i oznajmić, że to strona składająca pozew jest winna wygaśnięcia więzi.

Czy podczas sprawy rozwodowej sąd przesłuchuje świadków?

Głównym celem postępowania o rozwód z orzekaniem o winie jest udowodnienie odpowiedzialności za rozkład pożycia. Zeznania świadków stanowią jeden z kluczowych dowodów, dlatego z reguły są oni przesłuchiwani w sprawach rozwodowych.

Kto ponosi koszty sprawy?

Opłata sądowa wnoszona jest przez stronę składającą pozew. Dopiero w momencie wygrania procesu, a więc uznania winy małżonka, ten jest zobowiązany do jej zwrotu. Jeśli sąd uzna obustronną winę, koszty dzielone są po połowie.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej