Kancelaria Adwokacka Noriet » Sprawy rozwodowe – prawnik oraz adwokat Warszawa

Sprawy rozwodowe – prawnik oraz adwokat Warszawa

Formalne rozwiązanie małżeństwa wiążę się z przejściem określonej procedury prawnej. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się m.in. sprawami rozwodowymi, oferując szeroki zakres wsparcia obejmujący m.in. porady, przygotowanie pozwów oraz innych pism procesowych i reprezentowanie klientów przed sądem. Wszystkie kwestie związane z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego, podziałem majątku czy opieką nad dziećmi reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. W związku z tym, że są to niezwykle delikatnie kwestie i mają ogromny wpływ na życie rozstających się osób, można je wcześniej (przed podjęciem konkretnych kroków) skonsultować z prawnikiem.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Podstawową przesłankę do wydania stosownego wyroku przez sąd stanowi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli nieodwracalnie ustają łączące obie strony więzi:

  • fizyczna,
  • uczuciowa,
  • gospodarcza.

Jednak nie zawsze postępowanie rozwodowe zwieńcza orzeczenie o zakończeniu małżeństwa. Tak się dzieje, gdy sąd dojdzie do wniosku, że:

  • na rozejściu się rodziców ucierpi dobro ich wspólnego małoletniego potomstwa,
  • ewentualny rozwód byłby sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

Ponadto zgodnie z prawem rodzinnym – formalnego rozstania nie może żądać także strona wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli jej współmałżonek nie wyraża zgody na zakończenie łączącego ich związku.

Czym są negocjacje przedrozwodowe?

Z tego rozwiązania mają możliwość skorzystania nie tylko małżonkowie, którzy rozstają się w zgodzie ze sobą. W specjalnych negocjacjach przedsądowych na zlecenie klienta może wziąć udział nasz adwokat. Wtedy jego rola polega na tym, aby podczas mediacji dążyć do osiągnięcia porozumienia z drugą stroną w kwestiach związanych m.in. z ustaleniem:

  • opieki nad dziećmi,
  • wysokości alimentów,
  • podziału majątku.

Jeśli te wszystkie tematy zostaną dogadane, zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Co więcej, sąd – zanim wyda orzeczenie – może również uznać, że zachodzą uzasadnione przesłanki co do możliwości utrzymania małżeństwa. Zazwyczaj dzieje się tak również wtedy, gdy ewentualny rozpad związku mógłby w znacznym stopniu zaszkodzić dobru małoletnich wspólnych dzieci. Wówczas najczęściej korzysta się z pomocy zawodowego mediatora. Zasadniczym celem jest polubowne załatwienie spornych kwestii. Jeśli strony będą podtrzymywać chęć rozwodu, wówczas sąd wznawia stosowne postępowanie.

Trzy typy rozwodów

Organ sądowy podchodzi zawsze indywidualnie do każdego postępowania. Oprócz tego, co jest napisane w pozwie rozwodowym, zanim podejmie decyzję, analizuje materiał dowodowy w sprawie. Orzec może o rozwodzie za porozumieniem stron lub ze wskazaniem jednego lub obojga małżonków jako winnych rozpadowi małżeństwa.

Rodzaje rozwodów:Czym się różnią?
bez ustalenia osoby odpowiedzialnej za rozpad małżeństwajest to mniej skomplikowana procedura, która zazwyczaj kończy się na jednej lub dwóch rozprawach, wiąże się z możliwością zaoszczędzenia czasu i pieniędzy – na krótszy termin orzeczenia będzie miało wpływ to, czy strony uzgodniły kwestię opieki nad dziećmi, wysokość świadczeń alimentacyjnych czy podział majątku na etapie postępowania mediacyjnego. pozew o zakończenie małżeństwa może złożyć jedna ze stron lub każda z osobna – nie ma możliwości wspólnego przedłożenia wniosku.
z orzekaniem o winiegdy do rozpadu związku małżeńskiego przyczyniła się tylko jedna strona, drugi współmałżonek może zażądać ustalenia odpowiedzialności męża/żony za zaistnienie takiej sytuacji, jeśli zachodzą przesłanki, od winnej osoby są zasądzane alimenty w odpowiedniej wysokości, rozwód z orzekaniem o winie trwa zazwyczaj znacznie dłużej w porównaniu do polubownego postępowania, do najczęstszych przesłanek uzasadniających wydanie wyroku obarczającego odpowiedzialnością jedną ze stron zalicza się m.in. nadużywanie alkoholu i środków odurzających, agresję, przemoc psychiczną, niewierność.
wskazujący w wyroku, że zawiniły obie stronyw tym przypadku małżonkowie są odpowiedzialni za rozkład pożycia, o alimenty może wnioskować tylko ten były współmałżonek, który popadł w niedostatek – obowiązek alimentacyjny jest wówczas nieograniczony w czasie.

Czym jest separacja?

Gdy ma miejsce rozkład pożycia w małżeństwie, niekoniecznie trzeba od razu decydować się na formalne rozstanie. Adwokat z naszej kancelarii specjalizuje się też m.in. w separacji, którą sąd może orzec na wniosek jednej lub obu stron. Polega ona wówczas na uchyleniu małżeńskiej wspólnoty bez formalnej możliwości wzięcia ślubu z inną osobą. Okres jej trwania dla małżonków może być okazją do przemyśleń oraz podjęcia próby pogodzenia się i odbudowy związku.

Separacja nie jest możliwa m.in., jeśli nawet tymczasowo ucierpiałoby na tym dobro małoletnich dzieci.

Jak pomaga adwokat rozwodowy?

Formalne rozwiązanie małżeństwa zazwyczaj we wszystkich zaangażowanych w nie osobach wywołuje wiele skrajnych emocji. Adwokat jest osobą, której one nie dotyczą. Dlatego jego rolą jest działanie w imieniu klienta, którego czeka postępowanie sądowe w następujący sposób:

  • sporządzenie pozwu rozwodowego,
  • reprezentowanie interesów strony podczas procesu.

To ostatnie obejmuje jego udział w uregulowaniu kwestii dotyczących m.in.: ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi i zabezpieczenia kontaktów z nimi, wysokości alimentów na rzecz byłego współmałżonka oraz nieletniego potomstwa, podziału majątku oraz ustalenia zasad korzystania z dóbr materialnych, które stanowią współwłasność stron.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej