Kancelaria Adwokacka Noriet » Prawo rodzinne – alimenty – rozwody – Adwokat Warszawa

Prawo rodzinne – alimenty – rozwody – Adwokat Warszawa

Towarzyszymy klientom podczas różnego rodzaju postępowań. Wiele z nich dotyczy spraw regulowanych przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Do nich należą m.in. rozwody, alimenty, ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi czy podział majątku wspólnego. Te oraz inne kwestie związane z najbliższymi osobami można pod względem prawnym skonsultować z adwokatami z naszej kancelarii w Warszawie. Poza udzielaniem porad podejmujemy się reprezentacji interesów klientów w trakcie rozpraw sądowych.

Jak może pomóc adwokat podczas rozwodu?

Decyzja o tym, aby zakończyć formalnie małżeństwo, należy do jednych z najtrudniejszych. Przed wszczęciem postępowania w tej sprawie, warto dowiedzieć się, jakie są możliwe scenariusze rozwodu oraz konsekwencje, które towarzyszą tego typu sprawom. Odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania może udzielić adwokat z naszej kancelarii w Warszawie. Przeanalizuje on każdą sytuację, aby zaproponować klientowi odpowiednią strategię działania. Czasami bowiem lepszym wyjściem jest staranie się o orzeczenie przez sąd tymczasowej separacji. Wtedy prawnik podejmuje się uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym, które dopuszcza prawo rodzinne. Negocjacje z udziałem obu stron mają na celu zabezpieczenie interesów osobistych i majątkowych klientów przy rozpadzie małżeństwa. Gdy jednak zapadnie decyzja o formalnym zakończeniu związku, wówczas adwokat pomoże napisać pozew o rozwód, zgromadzić dowody w postępowaniu, jak i przygotować inne pisma procesowe.

Aby sąd mógł wydać stosowne orzeczenie, muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • rozkład pożycia między małżonkami musi mieć charakter trwały i zupełny – czyli powinny ustać wszelkie więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze między nimi,
 • na skutek rozstania się rodziców nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • wyrok nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Trzy typy rozwodów:Najważniejsze kwestie:
bez orzekania o winierozwiązanie małżeństwa odbywa się na zasadzie porozumienia stron rozstająca się para ustala wcześniej między sobą sporne kwestie, dzięki czemu sprawa może zakończyć się już po pierwszej rozprawie.
ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za rozpad małżeństwaproces ten trwa zazwyczaj dość długo, a podczas postępowania przewiduje się możliwość powoływania przez adwokatów na świadków członków rodziny oraz osoby z najbliższego otoczenia, dodatkowo orzeczenie o winie współmałżonka pozwala poszkodowanej stronie ubiegać się o przyznanie dożywotnich alimentów oraz otrzymanie większej części majątku.
z orzeczeniem o winie obu stronkażde z małżonków przyczyniło się do rozkładu pożycia, alimentów może żądać tylko ten z małżonków, który popadł w niedostatek, a czas trwania obowiązku alimentacyjnego jest nieograniczony w czasie.

Podział władzy rodzicielskiej w wyniku rozwodu

Jednym ze skutków wyroku sądu jest również kwestia ustalenia opieki nad małoletnim potomstwem. W tym przypadku możliwe są następujące rozwiązania w zakresie podziału władzy rodzicielskiej:

 • pozostawienie jej w pełnym wymiarze obojgu rodzicom,
 • ograniczenie opieki nad małoletnim potomstwem – jeśli zachodzą ku temu określone przesłanki stanowiące zagrożenie szeroko pojętego dobra dziecka np.: znęcanie się nad nim
 • pozbawienie tego prawa – z reguły na skutek notorycznego zaniedbywanie przez ojca lub matkę obowiązków względem małoletnich dzieci.

Adwokaci z naszej kancelarii prowadzą sprawy związane z ograniczeniem sprawowania opieki prawnej jednemu lub obojgu rodzicom.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Zgromadzone w trakcie trwania związku mienie powinno być równo rozdzielone pomiędzy małżonkami. Zgodnie z prawem rodzinnym, podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy jeszcze przed formalnym rozstaniem pary albo już po zakończeniu procedur rozwodowych. Może się on odbyć także poprzez:

 • sprzedaż poszczególnych składników mienia i rozdzielenie uzyskanej w ten sposób kwoty między współmałżonków,
 • przyznanie nieruchomości i ruchomości jednej z tych osób, a ona musi wówczas spłacić roszczenia finansowe byłego partnera.

W każdej kwestii pomocą prawną służy również adwokat.

Co to są alimenty i komu przysługują po rozwodzie?

To kolejna kwestia, jaką reguluje się po uzyskaniu wyroku sądowego. Prawo rodzinne określa zakres i zasady świadczenia obowiązku alimentacyjnego, który polega na dostarczaniu przez zobowiązanego środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. To osoba, która nie jest w stanie zapewnić sobie tego własnymi siłami. Dlatego alimenty w wysokości odpowiadającej m.in. możliwościom majątkowym danej osoby, przeznaczane są np. na: utrzymanie, wyżywienie, leczenie, zakup odzieży czy środków higieny osobistej.

Obowiązek dostarczania tych środków materialnych spoczywa na krewnych w linii prostej:

 • rodzicach,
 • dziadkach,
 • dzieciach,
 • wnukach,
 • rodzeństwie,
 • byłym małżonku.

Nasi adwokaci podejmują się prowadzenia spraw o zmianę wysokości alimentów, ich zawieszenie bądź uchylenie.

Rolą specjalistów z naszej kancelarii adwokackiej jest reprezentowanie przed sądem interesów klientów w postępowaniach o rozwód, podział majątku, przyznanie opieki nad małoletnim potomstwem, a także zabezpieczenie regularnych kontaktów z dziećmi oraz wyegzekwowanie alimentów.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej