Prawo rodzinne – alimenty – rozwody – Adwokat Warszawa

Toczące się przed sądami postępowania o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi czy przyznanie praw do świadczeń alimentacyjnych zwykle wzbudzają w zaangażowanych w nie stronach wiele skrajnych emocji. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego adwokata. Nasza kancelaria działająca na terenie Warszawy zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego i opiekuńczego. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania. Udzielamy im fachowych porad oraz podejmujemy się reprezentacji ich interesów w trakcie rozpraw sądowych.

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie – Rozwody

Doświadczony adwokat rozwodowy po przeanalizowaniu szczegółów przedstawionych mu spraw pomaga małżonkom w podjęciu decyzji odnośnie do dalszej przyszłości łączącego ich związku. Określa w oparciu o zasady zdefiniowane przez prawo rodzinne, czy w danym przypadku lepszym wyjściem jest złożenie pozwu o rozwód, czy też staranie się o orzeczenie przez sąd tymczasowej separacji. Zanim dojdzie do pierwszej rozprawy, prawnik podejmuje się uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym na zasadach określonych w prawie rodzinnym. Przeprowadzane z reprezentantami drugiej strony negocjacje mają na celu zabezpieczenie interesów osobistych i majątkowych klientów przy rozpadzie małżeństwa.

Oddelegowany przez nas do zajmowania się daną sprawą adwokat bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowywanie treści pozwów rozwodowych oraz pism procesowych. Specjaliści z działającej w Warszawie kancelarii Noriet podejmują się reprezentowania przed sądem interesów korzystających z naszych usług stron w walce o sprawiedliwy podział majątku, przyznanie opieki nad małoletnim potomstwem, zabezpieczenie regularnych kontaktów z dziećmi oraz wyegzekwowanie alimentów w zasądzonej wysokości.

Trzeba mieć świadomość, że prawo rodzinne dopuszcza możliwość ubiegania się przez małżonków o rozwód albo na drodze polubownej, albo z orzeczeniem o winie. Rozwiązanie małżeństwa w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia w większości przypadków okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Jeśli rozstające się osoby ustaliły już wcześniej między sobą sporne kwestie, cała sprawa może zakończyć się już po pierwszej rozprawie.

Postępowanie rozwodowe ze wskazaniem odpowiedzialności którejś ze stron zwykle trwa znacznie dłużej (niekiedy ciągnie się przez wiele lat). Prawo rodzinne przewiduje możliwość powoływania przez adwokatów na świadków członków rodziny oraz osoby z najbliższego otoczenia, co może wiązać się dla nich z pewnymi niedogodnościami natury psychicznej i moralnej. Ewentualne orzeczenie o winie współmałżonka daje jednak poszkodowanej stronie możliwość ubiegania się o przyznanie dożywotnich alimentów oraz otrzymanie większej części majątku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nasza Kancelaria działająca w Warszawie zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego i opiekuńczego, którzy biorą udział w postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przesłanką do wszczęcia takiego procesu zwykle staje się notoryczne zaniedbywanie przez ojca lub matkę obowiązków względem małoletnich dzieci, nadużywanie przysługujących dorosłym praw oraz niemożność sprawowania opieki nad potomstwem z powodu występowania różnych przyczyn. Zaistnienie wspomnianych okoliczności w każdej sytuacji musi zostać udowodnione. Praktyka życia codziennego pokazuje, że sądy, zanim podejmą decyzje o pozbawieniu danych osób władzy rodzicielskiej, zazwyczaj sięgają najpierw po łagodniejsze środki (np. ograniczenie możliwości opiekowania się dziećmi i podejmowania dotyczących ich decyzji).

Mamy świadomość, że prawo rodzinne dotyczy bardzo delikatnej sfery uczuciowej, dlatego też z empatią i zrozumieniem podchodzimy do przedstawionych nam problemów. Oddelegowany do prowadzenia danej sprawy adwokat weźmie na siebie wszelkie obowiązki związane z reprezentacją interesów klienta przed sądem. Pomagamy przy wypełnianiu i gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, a także na bieżąco informujemy korzystające z naszych usług osoby o postępach w sprawie. W każdej sytuacji kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. W przypadku, gdy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest konieczne, podejmujemy się działań umożliwiających orzeczenie tego środka. Jeśli jednak ustaną przesłanki uzasadniające zabranie rodzicowi możliwości sprawowania opieki nad małoletnimi, adwokat wesprze klienta w walce o odzyskanie pełni praw względem potomstwa.

Sprawdź również
Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Co do zasady, sprawa sądowa może toczyć się bez udziału odpowiednio wykwalifikowanego adwokata albo radcy prawnego. Każdy obywatel ma zagwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu.(...)