Kancelaria Adwokacka Noriet » Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

W zakresie kompetencji kancelarii adwokackiej mieści się fachowe doradztwo prawne oraz opracowywanie dokumentacji emisyjnej dla emitentów i obligatariuszy. Aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu zarówno teoretycznych konstrukcji, jak i praktycznych metod prawnych, mających na celu efektywne zabezpieczenie obligacji i zastawu. Jako administratorzy takich rozwiązań doradzamy w procesie ich ustanawiania, podejmując w tym zakresie współpracę z odpowiednimi organami sądowymi oraz notariuszami Świadczymy kompleksową pomoc prawniczą w trakcie rolowania długu z papierów wartościowych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie interesów obligatariuszy w ramach prowadzonych postępowań sądowych, w tym również procesach dotyczących upadłości oraz restrukturyzacji emitentów obligacji.

Administrator obligacji – funkcje i uprawnienia

Zgodnie z obowiązującą ustawą funkcję administratora zastawu może pełnić każda osoba, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Dla własnego bezpieczeństwa można jednak powierzyć to zadanie adwokatowi z profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Nasi prawnicy w swoim działaniu bazują na oświadczeniach przekazanych przez emitenta. W sytuacji, gdy nie dochodzi do terminowego wykupu obligacji, administrator zastawu podejmuje różnego rodzaju czynności w porozumieniu z klientem. Nie odpowiada on jednak za zabezpieczenie tych środków, ponieważ obowiązek jego skutecznego ustanowienia spoczywa na emitencie, który samodzielnie wybiera wartość poręczenia. Oczywiście, można zasięgnąć w tej kwestii porady specjalisty, nie jest to jednak wymagane przez prawo. W efekcie często dochodzi do sytuacji, gdy obligacje zostają wyemitowane jako niezabezpieczone papiery wartościowe. Dopiero potem ustanawia się dla nich zabezpieczenie. Zwykle odznacza je charakter warunkowy lub też odłożenie w czasie, nierzadko stosuje się też zastaw na akcjach lub na wierzytelnościach. Takie rozwiązanie w dłuższej perspektywie może okazać się niekorzystne, zwłaszcza jeśli obligacje ostatecznie nie zostaną wykupione. Dlatego też emitenci papierów wartościowych, zanim zdecydują się na jakikolwiek krok, mogą poradzić się adwokata z kancelarii w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia papierów wartościowych.

Administrator zastawu pełni przede wszystkim funkcję techniczną. Wszystkie swoje działania konsultuje on z obligatariuszami, pomagając w gromadzeniu stosownej dokumentacji. Zajmuje się też załatwianiem formalności związanych z wnoszeniem opłat za przeprowadzone postępowanie. Warto mieć świadomość, że administrator obligacji wspiera klientów w dochodzeniu roszczeń z konkretnego przedmiotu zabezpieczenia, wszelkie zobowiązania formalne i finansowe w tym aspekcie spoczywają jednak na emitentach. Dla obligatariuszy, którzy chcą jak najszybciej odzyskać swoje należności, jest dostępna droga postępowania – współpraca z administratorem zastawów, przedstawiając mu odpowiednie dokumenty oraz uiszczając wszelkie wymagane opłaty. W takiej sytuacji można liczyć na pomyślne załatwienie sprawy.

Jak nawiązać współpracę z administratorem obligacji?

Skuteczne zabezpieczenie obligacji zależy od zawarcia przez emitenta umowy z odpowiednim podmiotem. Na skutek jej podpisania dochodzi do powstania jej rękojmi na rzecz obligatariuszy. Administrator zastawów pobiera wynagrodzenie za swoje usługi od klienta, obligując się jednocześnie do wykonywania określonych praw i obowiązków wierzyciela w odniesieniu do zabezpieczonych wierzytelności. Podmiot ten nastawiony jest przede wszystkim na udzielanie klientom szeroko zakrojonego wsparcia w odzyskiwaniu należności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawanie z nim w stałym i rzetelnym kontakcie. Nie ma sensu skupiać się na niepotrzebnych dyskusjach z administratorem, gdyż takie postępowanie oddziałuje niekorzystnie na interesy wszystkich emitentów ubiegających się o odzyskanie należności z konkretnego przedmiotu zabezpieczenia.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej