Publikacje

Ustawa o nadzorze

Komentarz do Ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego – autor adw. Aleksandra Zagajewska Publikacja dedykowana m.in. usługodawcom i usługobiorcom usług finansowych, a także osobom sprawującym nadzór nad podmiotami działającymi na rynku finansowym oraz osobom wykonującym zawody prawnicze.

Wydawnictwo: Lexis Nexis
ISBN: 978-83-278-0696-3
Data wydania: sierpień 2014
Ustawa o obrocie

Komentarz do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – autor adw. Aleksandra Zagajewska. Publikacja dedykowana m.in. inwestorom i przedsiębiorcom, a także księgowym, doradcom, analitykom i prawnikom. Zawiera porady dotyczące aspektów takich jak: tajemnica zawodowa, informacje poufne oraz przygotowanie prospektu emisyjnego.

Wydawnictwo: Lexis Nexis
ISBN: 978-837-806-569-2, 978-837-806-570-8
Data wydania: 2013
Gazeta Ubezpieczeniowa

„Walka o przetrwanie” – autor adw. Aleksandra Zagajewska

 

Publikacja dedykowana m.in. adwokatom i prawnikom zajmującym się prawem ubezpieczeniowym, a także właścicielom wypożyczalni i warsztatów samochodowych oraz biurom odszkodowań.

Wydawnictwo: Gazeta Ubezpieczeniowa
Data wydania: grudzień 2013
Monitor Ubezpieczeniowy

Monitor ubezpieczeniowy – materiały edukacyjno – informacyjne Rzecznika Finansowego

Wydawnictwo: Rzecznik finansowy
Numer: 63
Data wydania: grudzień 2015
Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – podstawowe problemy

Likwidacja szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – podstawowe problemy. Poradnik klienta usług finansowych.

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego
ISBN: 978-83-63380-30-4
Data wydania: 2015