Kancelaria Adwokacka Noriet » Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

1 marca, 2023

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej na ten temat!

Krok pierwszy – decyzja o rozwodzie

Zanim podejmiesz decyzję o tym, aby zakończyć formalnie swoje małżeństwo, warto dobrze ją przemyśleć. W momencie orzeczenia wyroku rozwodowego przez sąd zmieni się życie Twoje i Twoich bliskich. Przepisy regulują bowiem wiele ważnych kwestii: opiekę nad dziećmi, podział majątku, alimenty itp. Wszystkie wątpliwości i pytania w tych sprawach możesz skonsultować z adwokatem, który opowie Ci o prawnych skutkach – majątkowych i innych – zakończenia związku małżeńskiego oraz możliwych scenariuszach przebiegu procedury sądowej.

Nieważność małżeństwa może być stwierdzona bez orzekania o winie  lub ze wskazaniem na stronę (lub strony), która ponosi odpowiedzialność.

Jeśli chodzi o przyczyny rozwodów, to do najczęściej powtarzających się należą:

 • zdrada małżeńska,
 • uzależnienia od alkoholu, dopalaczy, narkotyków, hazardu,
 • niegospodarność,
 • uchylanie się od pracy,
 • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny,
 • niezgodność charakterów.

Definitywne rozwiązanie małżeństwa w Polsce może nastąpić jedynie za wyrokiem sądu. Zanim do tego dojdzie, istnieje możliwość ustalenia – w drodze negocjacji lub mediacji rozwodowych – wspólnego stanowiska procesowego i zawarcia porozumienia małżeńskiego i rodzicielskiego.

Krok drugi – pozew rozwodowy

To od złożenia tego wniosku rozpoczyna się procedura sądowa. Pozew rozwodowy może pomóc Ci przygotować adwokat specjalizujący się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jego treść powinna być właściwie sporządzona i dopasowana w sposób indywidualny do Twojej sytuacji faktycznej oraz prawnej. Przede wszystkim we wniosku musisz określić, jakiego rodzaju formalnego rozstania chcesz.

Możliwy jest rozwód m.in.:

 • z orzeczeniem o winie,
 • bez wskazywania osoby odpowiedzialnej za rozpad związku,
 • z ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • z podziałem majątku.

Do pozwu rozwodowego obligatoryjnie dołączasz odpis aktu małżeństwa oraz urodzenia dzieci (jeśli je masz). W zależności od sytuacji może okazać się, że potrzebne będą również np.:

 • zaświadczenia o zarobkach,
 • dokumentacja medyczna,
 • rachunki i faktury,
 • materiał fotograficzny, filmowy itp.,
 • sprawozdania detektywistyczne.

Pozew o rozwód składasz we właściwym sądzie okręgowym (najczęściej w miejscu zamieszkania Twoim i małżonka).

Krok trzeci – rozprawa rozwodowa

Kiedy Twoja sprawa trafi na wokandę, musisz liczyć się z tym, że w czasie procesu może paść wiele trudnych pytań dotyczących np. Waszych relacji, pożycia itd. Organ prowadzący sprawę będzie analizował przyczyny, z powodu których chcesz zakończenia związku oraz przesłuchiwał świadków. Może też posiłkować się opiniami biegłych jeśli zechce doprecyzować jakieś kwestie.

Aby sąd wydał orzeczenie o nieważności małżeństwa, musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia. Oznacza to, że definitywnie ustały łączące małżonków więzi: uczuciowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza.

Organ podejmujący decyzję musi być pewien, że zakończenie związku ma charakter ostateczny, a przy tym nie pojawi się choćby jedna z tzw. przeszkód rozwodowych:

 • dobro wspólnych, małoletnich dzieci (kwestia tego, czy ich potrzeby emocjonalne i materialne zostaną zaspokojone po rozstaniu się rodziców),
 • brak zgody małżonka, który nie jest winny rozpadu pożycia,
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (czyli normami moralnymi, obyczajowymi, poczuciem sprawiedliwości).

Gdy te kwestie są wyjaśnione i nie stanowią przeszkody prawnej, sąd może wydać wyrok rozwodowy.

Krok czwarty – orzeczenie rozwodu

Efektem decyzji sądu jest prawne rozwiązanie związku małżeńskiego. Aby jednak to nastąpiło, konieczne jest uprawomocnienie się orzeczenia o nieważności małżeństwa. Jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie, wtedy wyrok rozwodowy stanie się prawomocny z upływem 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Oznacza to, że tracisz prawo do skutecznego złożenia apelacji.

Krok piąty – skutki majątkowe i inne rozwodu

Formalne zakończenie związku zmienia również sytuację materialną rozstających się stron. Skutki majątkowe rozwodu mogą być następujące:

 • ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków,
 • alimenty – na rzecz byłego partnera oraz dzieci,
 • podział majątku wspólnego  – w trakcie sprawy rozwodowej (w jednym lub osobnym postępowaniu sądowym) lub w drodze porozumienia (umowy) między rozstającymi się osobami,
 • określenie zasad korzystania ze wspólnego mieszkania po ogłoszeniu wyroku.

Oprócz tego, stwierdzając nieważność małżeństwa, sąd skupia się także na kwestiach takich jak podział władzy rodzicielskiej i opieka nad dziećmi.

Ile trwa postępowanie sądowe?

Wszystko zależy od rodzaju postępowania. Rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet na jednej rozprawie jeśli strony są zgodne co do swojej decyzji i ustaliły między sobą kwestie np. podziału wspólnego majątku. W pozostałych możliwych scenariuszach proces ten trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy m.in. od stanowisk procesowych rozwodzących się małżonków.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

W opinii wielu osób najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Czy rzeczywiście taka forma postępowania pozwala małżonkom rozwieść się „bez zbędnych formalności”? Jakie konsekwencje rodzi brak stwierdzenia winy w przypadku obowiązku alimentacyjnego, praw do opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej czy podziału [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Ile wynoszą średnie alimenty?

Do Walentynek jeszcze trochę, a nam w kancelarii wydaje się, że sezon "love is in the air" już nadszedł. To nasycone miłością powietrze przyciąga cały do nas cały czas klientów, którzy z naszą pomocą chcieliby szybko i bezboleśnie wydostać się ze swojego trwającego już tylko na papierze małżeństwa, aby jak najszybciej umożliwić sobie bardziej oficjalne wejście w nowy związek (tak [...]
13 grudnia, 2022
czytaj więcej