Kancelaria Adwokacka Noriet » Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

20 marca, 2023

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Jeśli nie zawarliście żadnej umowy dotycząca kwestii finansowych, obowiązuje Was wspólność ustawowa . Ten stan rzeczy trwa do śmierci jednej ze stron albo do orzeczenia przez sąd rozwodu bądź separacji.

W skład majątku wspólnego, który powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, wchodzą m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności każdego z małżonków,
 • składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • prawo do lokalu – spółdzielcze, na podstawie umowy najmu lub nabyte wskutek zasiedzenia,
 • akcje i udziały w spółkach kapitałowych.

Skład majątku wspólnego stanowią więc różnego rodzaju przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez obie strony lub jedną z nich.

Majątek osobisty każdego z małżonków

On również występuje w małżeństwie. Żona oraz mąż mają mienie osobiste, do którego zalicza się wszystko, co nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Zatem są to np. przedmioty majątkowe:

 • zgromadzone przed zawarciem małżeństwa,
 • nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (o ile spadkodawca lub darczyńca nie zastrzegł, że ma być inaczej),
 • służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • wszelkie prawa twórcy, autorskie i pokrewne oraz własności przemysłowej.

Ten rodzaj majątku nie podlega podziałowi po rozwodzie – jedynie prowadzone są rozliczenia dotyczące mienia osobistego.

Jak dzieli się majątek wspólny?

Istnieją dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umowny podział majątku wspólnego  i dotyczy on sytuacji, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w tej kwestii. Może to nastąpić na podstawie umowy zawartej w dowolnej formie. Gdy jednak w skład tego mienia wchodzi np. nieruchomość, wówczas konieczne jest podpisanie aktu notarialnego.

Z kolei druga opcja – sądowy podział majątku, ma miejsce w sytuacji, gdy rozstające się strony nie mogą ustalić wspólnego stanowiska w tym zakresie. Wtedy należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego. Powinno się w nim dokładnie określić, co wchodzi w skład masy i jaką wartość mają poszczególne składniki, a także który z małżonków ma otrzymać daną rzecz. Oprócz tego dołącza się takie dokumenty jak m.in.:

 • odpis wyroku w sprawie o rozwód z klauzulą prawomocności,
 • odpisy z ksiąg wieczystych,
 • wypisy z aktów notarialnych,
 • wezwania do zapłaty,
 • rachunki, paragony, faktury,
 • dowody rejestracyjne,
 • wydruki z CEIDG lub KRS.

W przypadku rozdzielania majątku po rozwodzie jego skład ustala organ sądowy według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, a wartość szacowana jest na podstawie cen rynkowych z daty podziału. Czasami koniecznością staje się powołanie biegłego, gdy między rozstającymi się partnerami istnieją rozbieżności w tych kwestiach.

Zasadniczo mienie małżonków dzieli się po połowie. Jednak, jak pokazuje życie – często to jeden z nich poświęcił więcej czasu, pracy czy nakładów finansowych na powiększenie majątku wspólnego. Wówczas w czasie procesu można ustalić te udziały przy uwzględnieniu osobistego wkładu. Strona wnosząca o to musi udowodnić swoje żądania.

Innym rozwiązaniem jest także rozdzielność majątkowa dopuszczalna w formie umowy zawartej z notariuszem lub postępowania sądowego. Jest to możliwe zarówno przed ślubem (intercyza), jak i w czasie trwania związku małżeńskiego.

Jak może pomóc adwokat przy podziale majątku po rozwodzie?

Specjalizujący się w tym zakresie adwokat może pomóc w różny sposób. Jego rolą jest np. przygotowanie i negocjowanie umowy o polubowny podział majątku wspólnego. Gdy zaś strony biorące rozwód nie są zgodne w tej kwestii, wówczas będzie miał za zadanie nie tylko reprezentowanie małżonka w czasie postępowania sądowego, ale i zaplanowanie w związku z tym odpowiedniej strategii działania.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy moja umowa frankowa jest nieważna? Casus Fortis Bank 2006 i kwota kredytu teoretycznie wyrażona w CHF

Aby odpowiedzieć sobie z niemalże 100% pewnością (optymistyczne założenie) na zadane w tytule pytanie czy Twoja umowa frankowa jest nieważna, wypadałoby zapytać Sąd, przechodząc przez wszystkie instancje, co jak wiadomo jest bardzo kosztowne, czasochłonne i trudne, bez profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego może okazać wręcz nierealne. Polecam więc zastosować [...]
16 maja, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy wszystkie umowy frankowe są nieważne?

Ostatnimi czasy odbywa się szturm na wydziały frankowe, które przeżywają oblężenie. Wydział frankowy w Warszawie z chęcią powita sędziów gotowych zasilić jego szeregi, ustawodawca nadciąga z odsieczą w postaci odkorkowania sądów warszawskich (zmiana właściwości), a banki odkładają rezerwy na wypłaty na kredytobiorców bądź podejmują rozmowy ugodowe (niezbyt często). Człowiek [...]
19 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Jak przygotować się do sprawy frankowej?

Sprawa kredytów frankowych to temat, który w Polsce wciąż budzi wiele emocji. Wiele osób, które zaciągnęły tego typu kredyt, doświadczyło negatywnych skutków, które wynikły z nagłego skoku kursu franka szwajcarskiego. Dla osoby, która w 2007 roku pożyczyła 100.000 zł., a kilka lat później okazywało się, że ma do oddania 200.000 samego kapitału, sytuacja z cała pewnością była szokująca. [...]
5 kwietnia, 2023
czytaj więcej