Kancelaria Adwokacka Noriet » Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

20 marca, 2023

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Jeśli nie zawarliście żadnej umowy dotycząca kwestii finansowych, obowiązuje Was wspólność ustawowa . Ten stan rzeczy trwa do śmierci jednej ze stron albo do orzeczenia przez sąd rozwodu bądź separacji.

W skład majątku wspólnego, który powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, wchodzą m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności każdego z małżonków,
 • składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • prawo do lokalu – spółdzielcze, na podstawie umowy najmu lub nabyte wskutek zasiedzenia,
 • akcje i udziały w spółkach kapitałowych.

Skład majątku wspólnego stanowią więc różnego rodzaju przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez obie strony lub jedną z nich.

Majątek osobisty każdego z małżonków

On również występuje w małżeństwie. Żona oraz mąż mają mienie osobiste, do którego zalicza się wszystko, co nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Zatem są to np. przedmioty majątkowe:

 • zgromadzone przed zawarciem małżeństwa,
 • nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (o ile spadkodawca lub darczyńca nie zastrzegł, że ma być inaczej),
 • służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • wszelkie prawa twórcy, autorskie i pokrewne oraz własności przemysłowej.

Ten rodzaj majątku nie podlega podziałowi po rozwodzie – jedynie prowadzone są rozliczenia dotyczące mienia osobistego.

Jak dzieli się majątek wspólny?

Istnieją dwa sposoby. Pierwszym z nich jest umowny podział majątku wspólnego  i dotyczy on sytuacji, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się w tej kwestii. Może to nastąpić na podstawie umowy zawartej w dowolnej formie. Gdy jednak w skład tego mienia wchodzi np. nieruchomość, wówczas konieczne jest podpisanie aktu notarialnego.

Z kolei druga opcja – sądowy podział majątku, ma miejsce w sytuacji, gdy rozstające się strony nie mogą ustalić wspólnego stanowiska w tym zakresie. Wtedy należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego. Powinno się w nim dokładnie określić, co wchodzi w skład masy i jaką wartość mają poszczególne składniki, a także który z małżonków ma otrzymać daną rzecz. Oprócz tego dołącza się takie dokumenty jak m.in.:

 • odpis wyroku w sprawie o rozwód z klauzulą prawomocności,
 • odpisy z ksiąg wieczystych,
 • wypisy z aktów notarialnych,
 • wezwania do zapłaty,
 • rachunki, paragony, faktury,
 • dowody rejestracyjne,
 • wydruki z CEIDG lub KRS.

W przypadku rozdzielania majątku po rozwodzie jego skład ustala organ sądowy według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, a wartość szacowana jest na podstawie cen rynkowych z daty podziału. Czasami koniecznością staje się powołanie biegłego, gdy między rozstającymi się partnerami istnieją rozbieżności w tych kwestiach.

Zasadniczo mienie małżonków dzieli się po połowie. Jednak, jak pokazuje życie – często to jeden z nich poświęcił więcej czasu, pracy czy nakładów finansowych na powiększenie majątku wspólnego. Wówczas w czasie procesu można ustalić te udziały przy uwzględnieniu osobistego wkładu. Strona wnosząca o to musi udowodnić swoje żądania.

Innym rozwiązaniem jest także rozdzielność majątkowa dopuszczalna w formie umowy zawartej z notariuszem lub postępowania sądowego. Jest to możliwe zarówno przed ślubem (intercyza), jak i w czasie trwania związku małżeńskiego.

Jak może pomóc adwokat przy podziale majątku po rozwodzie?

Specjalizujący się w tym zakresie adwokat może pomóc w różny sposób. Jego rolą jest np. przygotowanie i negocjowanie umowy o polubowny podział majątku wspólnego. Gdy zaś strony biorące rozwód nie są zgodne w tej kwestii, wówczas będzie miał za zadanie nie tylko reprezentowanie małżonka w czasie postępowania sądowego, ale i zaplanowanie w związku z tym odpowiedniej strategii działania.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej