Kancelaria Adwokacka Noriet » Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

8 lutego, 2023

 • Do uzyskania wyroku rozwodowego bez orzekania o winie wymagana jest zgoda obojga małżonków.
 • Brak stwierdzenia winy w wyroku rozwodowym może wpłynąć na obowiązek alimentacyjny i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.
 • Podział majątku w przypadku rozwodu bez orzekania o winie może zostać przeprowadzony jedynie na wniosek przynajmniej jednej ze stron i w przypadku, w którym nie spowoduje on nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 • Koszty postępowania rozwodowego to m.in.: opłata od złożonego pozwu (600 zł) oraz za wniosek o podział majątku (od 300 do 1000 zł).
 • Wypracowanie porozumienia w kluczowych kwestiach jest ważne dla ograniczenia kosztów postępowania.

W opinii wielu osób najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Czy rzeczywiście taka forma postępowania pozwala małżonkom rozwieść się „bez zbędnych formalności”? Jakie konsekwencje rodzi brak stwierdzenia winy w przypadku obowiązku alimentacyjnego, praw do opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku? I wreszcie – ile to może kosztować? Poznaj odpowiedzi na konkretne pytania i sprawdź, czy taki scenariusz będzie odpowiedni dla Ciebie.

Co warto wiedzieć, decydując się na rozwód bez orzekania o winie?

Najważniejszą przesłanką do uzyskania wyroku rozwodowego bez orzekania obustronnej bądź wyłącznej odpowiedzialności jednego ze współmałżonków jest zgodne złożenie takiego wniosku zarówno  przez żonę, jak i męża. Brak zgodnej woli dwojga małżonków powoduje, że sąd automatycznie orzeka rozpad małżeństwa z winy jednej, a czasem także obu stron.

Co do zasady, sprawy rozwodowe, które nie dotyczą zawinionego rozkładu pożycia, znajdują swój finał znacznie szybciej niż postępowania, w których sąd stwierdza odpowiedzialność któregoś z małżonków. Z reguły wystarczą 1-2 rozprawy, by doprowadzić do końca wszystkie czynności związane z formalnym zakończeniem związku.

Strony często decydują się na taką formę zakończenia związku, chcąc uniknąć publicznego przytaczania intymnych szczegółów ze wspólnego życia,angażowania w sprawę świadków czy przedstawiania dowodów na oszustwa lub niewierność partnera. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że orzeczenie rozwodu bez badania winy powoduje określone skutki prawne.

Brak winy w wyroku rozwodowym a alimenty

Jednym z nich jest brak możliwości żądania od współmałżonka alimentów na siebie, z wyjątkiem przypadku, w którym strona w wyniku rozpadu małżeństwa popadła w niedostatek, a jej dochody uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb. Taka sama sytuacja występuje w momencie, gdy sąd orzeknie winę obustronną. Obowiązek alimentacyjny będzie jednak ograniczony w czasie i może trwać nie dłużej niż 5 lat po wyroku rozwodowym. Tryb procedowania sprawy o rozwiązanie pożycia nie ma natomiast żadnego wpływu na alimenty na rzecz małoletnich dzieci.

Rozpad małżeństwa bez orzekania winy: władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Jeśli małżonkowie mają małoletnie potomstwo, sąd, ogłaszając rozwód bez orzekania o winie, ma obowiązek rozstrzygnąć o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ustalić miejsce pobytu dzieci. W momencie rozpadu małżeństwa możliwości są następujące:

 • pozostawienie pełni władzy obojgu rodzicom,
 • powierzenie wykonywania władzy jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy w stosunku do drugiego z nich,
 • ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy jednego bądź obojga rodziców.

Przy orzekaniu nadrzędną wartością pozostaje dobro dzieci, rozumiane m.in. jako możliwość zaspokojenia ich wszystkich materialnych oraz niematerialnych potrzeb życiowych, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz harmonijnego rozwoju.

Sąd w sentencji wyroku rozwodowego ustala również sposób sprawowania kontaktów z dziećmi każdego z małżonków, o ile nie wniosą oni o nierozstrzyganie tej sprawy. Rodzice mogą przedstawić własną propozycję uregulowania tej kwestii zarówno w treści pozwu, jak i w rodzicielskim planie wychowawczym. Jeśli pomiędzy małżonkami nie ma w tym zakresie sporu, sąd może przychylić się do zgodnego żądania obu stron.

Czy brak winy wpływa na podział majątku?

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej pomiędzy współmałżonkami. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że podział majątku w ramach sprawy rozwodowej bez orzekania o winie może zostać przeprowadzony jedynie na wniosek przynajmniej jednej ze stron i w przypadku, w którym nie spowoduje on nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce oznacza to, że strony są w obowiązku przedstawić zgodny plan co do sprawiedliwego dzielenia wspólnego dobytku – w przeciwnym razie sąd ogłasza rozwód bez podziału majątku. To z kolei oznacza kolejność przeprowadzenia odrębnego postępowania, co w istotny sposób wpływa na wydłużenie sprawy.

Rozdział, o którym mowa, może nastąpić na skutek:

 • fizycznego podzielnia dobytku oraz przydzielenia określonych składników małżonkom,
 • przyznania przedmiotów jednej ze stron wraz ze zobowiązaniem do spłaty na rzecz współmałżonka,
 • sprzedaży środków majątkowych w drodze licytacji i podziału uzyskanego zysku pomiędzy obie strony.

Warto nadmienić, że nawet jeśli rozwód orzeczony zostanie z winy jednego ze współmałżonków, nie traci on prawa do przypadającej mu części majątku wspólnego.

Ile kosztuje rozwód bez orzeczenia o winie?

W powszechnej opinii omawiane rozwiązanie uznawane jest nie tylko za najszybszą, ale również najtańszą drogę do orzeczenia rozwodu. Nie ulega wątpliwości, że każdy czynnik wydłużający postępowanie generuje zwiększone koszty, dlatego tak ważne jest wypracowanie porozumienia w kluczowych kwestiach, takich jak obowiązki alimentacyjne czy opieka nad dzieckiem. Wymagane opłaty to m.in.: 600 zł od złożonego pozwu oraz od 300 do 1000 zł za wniosek o podział majątku. W przypadku ewentualnej apelacji należy liczyć się z koniecznością zapłaty dodatkowych 600 zł. Pełnomocnictwo dla prawnika wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, a ewentualny wniosek o eksmisję to kolejne 200 zł. Decydując się na zaangażowanie do sprawy o rozpad małżeństwa adwokata lub radcę prawnego, do kosztów postępowania rozwodowego należy doliczyć również jego honorarium.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej