Kancelaria Adwokacka Noriet » Informacja dla obligatariuszy Invipay S.A. – stan spraw – seria I, M, N, O, S, T.

Informacja dla obligatariuszy Invipay S.A. – stan spraw – seria I, M, N, O, S, T.

23 sierpnia, 2022

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, informujemy, iż:

Seria I – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
Seria M – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
Seria N – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Seria O, S, T – nasza kancelaria dysponuje w chwili obecnej tytułami wykonawczymi, co oznacza że już dzisiaj moglibyśmy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny i w niedalekim czasie rozpoczęłaby się egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia niniejszych obligacji.

Mając na uwadze, jednak iż Emitent nie pokrywa kosztów przedmiotowych postępowań, aby je wszcząć potrzebujemy od Państwa zabezpieczenia kwoty, która będzie nam w najbliższym czasie potrzebna jako zaliczka na poczet oszacowania przedmiotu zabezpieczenia. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, które umożliwiają nałożenie opłaty stosunkowej 50 000 zł na wierzyciela, który złożył wniosek, a następnie nie uiścił zaliczki, kancelaria wzywa Państwa do zabezpieczenia na naszym rachunku powyższej kwoty.

W związku z powyższym proszę każdego z Państwa Obligatariuszy serii O, S i T o natychmiastową wpłatę kwoty stanowiącej iloczyn liczby posiadanych obligacji i kwoty:

  • seria O – 42 zł,
  • seria S – 244 zł,
  • seria T – 223 zł,

na rachunek bankowy kancelarii:

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.

94 1600 1462 1836 7565 4000 0001

tytułem: Invipay seria …. – zaliczka na komornika

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet rodzinnie: Ile wynoszą średnie alimenty?

Do Walentynek jeszcze trochę, a nam w kancelarii wydaje się, że sezon "love is in the air" już nadszedł. To nasycone miłością powietrze przyciąga cały do nas cały czas klientów, którzy z naszą pomocą chcieliby szybko i bezboleśnie wydostać się ze swojego trwającego już tylko na papierze małżeństwa, aby jak najszybciej umożliwić sobie bardziej oficjalne wejście w nowy związek (tak [...]
13 grudnia, 2022
czytaj więcej

Noriet radzi: Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

Dzisiaj poruszymy problem zniesienia współwłasności nieruchomości uregulowany przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w kontekście budynku stanowiącego, w ramach zasady superficies solo cedit, część składową nieruchomości gruntowej. Żądanie zniesienia współwłasności jest jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty [...]
10 października, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Czasem lepsza ugoda niż pozew od powoda, czyli jak nasz klient wygrał w sądzie 15 razy więcej niż żądał

Dawno, dawno temu żył sobie Pan Farmer. Pan Farmer jak to farmer farmę miał (ija ija joł). A na tej farmie porzeczki miał (ija ija joł). Niestety na skutek niezbyt rozważnych działań sąsiada (także rolnika), uprawa Pana Farmera pożegnała się z tym światem. Pan Farmer zwrócił się więc do jednego z największych ubezpieczycieli w tym kraju o naprawienie jego szkody z OC nierozważnego [...]
21 września, 2022
czytaj więcej

Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej