Kancelaria Adwokacka Noriet » Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

22 października, 2023

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej!

Szkoda, odszkodowanie… czym one są?

Aby dokładnie zrozumieć to zagadnienie, trzeba wpierw wyjaśnić kluczowe dla niego pojęcia, czyli czym jest:

 • szkoda,
 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

W pierwszym przypadku mówimy o uszczerbku na dobrach prawnie chronionych, mających charakter majątkowy lub niemajątkowy. Oznacza to, że albo zostały naruszone np. interesy majątkowe (w tym sam majątek)osoby poszkodowanej, albo jej cześć bądź zdrowie. Takie zdarzenie rodzi z kolei odpowiedzialność odszkodowawczą, w której obowiązują 3 zasady:

 • winy,
 • ryzyka,
 • słuszności.

Zasada winy tyczy się sytuacji, gdy np. kierowca jednego samochodu wymusił pierwszeństwo na drugim, przez co doszło do kolizji, w wyniku której poszkodowany odniósł szkody majątkowe i/lub uszczerbek na zdrowiu. Zasada ryzyka natomiast działa niezależnie od tego, czy szkoda została wyrządzona wskutek działania umyślnego lub nie. Najistotniejszy w tym przypadku pozostaje związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a uszczerbkiem. To oznacza, że np. jeśli kierowca danego pojazdu potrącił pieszego, gdyż nie zadziałały u niego odpowiednio hamulce, to ma on obowiązek pokryć ze swojego ubezpieczenia koszty leczenia, wyrównać potencjalne utracone korzyści etc. W przypadku zasady słuszności natomiast osoba zobowiązana do pokrycia szkód wypadku nie jest ani winna, ani nie ponosiła ryzyka, jednak zobowiązanie rodzi się ze słuszności takiego działania. W praktyce uzasadnienie to występuje najrzadziej.

Odszkodowaniem komunikacyjnym natomiast nazywamy rodzaj świadczenia wypłacanego ofiarom wypadku komunikacyjnego, które nie są ich sprawcami. Ma ono za zadanie wyrównanie powstałej szkody i potencjalnych korzyści, jakie zostały utracone w rezultacie danego zdarzenia. Odszkodowanie, w teorii, ma pokryć m.in.:

 • wszelkie koszty leczenia, rehabilitacji etc.,
 • straty w wynagrodzeniu, będące następstwem wypadku,
 • koszty związane z naprawą pojazdu osoby poszkodowanej.

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie?

Co do zasady – odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który poniósł szkody, a nie jest sprawcą wypadku. Innymi słowy – poszkodowany uprawniony do takiego świadczenia może być np.:

 • kierowcą pojazdu niebędącym sprawcą zdarzenia,
 • pasażerem jadącym tym samym lub innym autem, co sprawca,
 • rowerzystą, poruszającym się hulajnogą lub innym pojazdem,
 • pieszym.

Należy jednak wiedzieć, że – według prawa – jeśli poszkodowany w jakiś sposób przyczynił się do wypadku, czyli np. sam naruszył zasady ruchu drogowego czy też był pod wpływem substancji odurzających (w tym alkoholu) – może albo stracić świadczenie, albo zostanie mu ono obniżone.

Czego potrzeba do uzyskania odszkodowania?

Przede wszystkim szkoda musi zostać zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy. Ten może albo uznać prawo do odszkodowania, albo nie (w zależności od tego, która zasada ma w danym przypadku zastosowanie). Dlatego bardzo ważne jest np. przedłożenie firmie ubezpieczeniowej stosownej dokumentacji, w tym m.in. protokołu policyjnego ze zdarzenia oraz oświadczenia sprawcy, opisującego dokładny przebieg, miejsce i zawierającego inne istotne informacje, jakie zaważą na decyzji, jak i kosztorysie, sporządzonym przez nią.

Po przyjęciu zgłoszenia powołuje ona również rzeczoznawcę do oszacowania strat, a następnie zaproponuje odszkodowanie poszkodowanemu. Wówczas należy je albo zaakceptować, albo zakwestionować, przedstawiając własną wycenę lub argumenty, dlaczego nie przyjmuje się przedstawionych warunków.

Skuteczne dochodzenie odszkodowania

W praktyce starania o odszkodowanie wymagają dobrego przygotowania, jak i skutecznej argumentacji. Ubezpieczyciele bowiem, kiedy tylko mogą, albo zaniżają wartość świadczenia, albo w ogóle odnajdują luki, umożliwiające odrzucenie wniosku o wypłacenie należności. Nierzadko w takich sytuacjach sprawa trafia do sądu, gdzie adwokat może reprezentować poszkodowanego.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej