Kancelaria Adwokacka Noriet » Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

2 grudnia, 2023

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy do lektury.

Kim jest administrator hipoteki i czym się zajmuje?

Na wstępie warto wyjaśnić, że administrator hipoteki to podmiot zarządzający zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na rzecz wierzyciela. Według obowiązującego prawa może nim być jeden z nich lub osoba trzecia, w tym różnego rodzaju instytucje – banki, firmy doradcze lub kancelarie prawne. Powołuje się go umową sporządzoną na piśmie pod rygorem nieważności (choć w doktrynie obowiązuje pogląd, że powinna być ona również poświadczona notarialnie). Wskazuje się w niej też poszczególne wierzytelności oraz zakres zabezpieczenia. Należy dodać, że osoba ta działa we własnym imieniu, ale na rachunek wierzycieli, a powołanie jej podlega wpisowi do księgi wieczystej jako wierzyciela hipotecznego.

Jej głównym zadaniem jest m.in. dochodzenie zaspokojenia zobowiązań z nieruchomości (dom czy działka), która została obciążona hipoteką jeśli jej właściciel-dłużnik ich nie spłaca. W takim przypadku administrator hipoteki ma prawo wystąpić do sądu o nakaz eksmisji, a także sprzedaż domu, biura czy innego obiektu na licytacji komorniczej. Do innych jego obowiązków należy również informowanie spłacającego dług lub wierzycieli o wysokości zadłużenia czy poszczególnych rat oraz terminach płatności i konsekwencjach niedopełnienia postanowień umowy.

Konsekwencje braku działania administratora hipoteki

Wskazuje się, że brak działania ze strony administratora hipoteki niesie ze sobą różne, w tym negatywne, konsekwencje dla wierzycieli. Wśród nich wymienia się m.in. ryzyko opóźnienia w uzyskaniu pieniędzy lub nieodzyskania ich w ogóle z nieruchomości, która została obciążona hipoteką. Jeśli więc osoba powołana do tego zadania nie działa rzetelnie lub wprost – nie wypełnia swoich obowiązków, kredytorzy mogą, pomijając ją, samodzielnie dochodzić roszczeń (o ile umowa nie stanowi inaczej).

Warto jednak wiedzieć, że negatywne konsekwencje braku działania administratora hipoteki mogą dotyczyć także dłużnika. Przede wszystkim osoba zadłużona może mieć problem ze sprzedażą nieruchomości lub ustanowieniem nowego obciążenia na niej. Tyczy się to sytuacji, gdy poprzednie wierzytelności zostały już spłacone, ale z księgi wieczystej nie została wykreślona hipoteka. Czynność ta możliwa jest wyłącznie po złożeniu właściciela np. działki odpowiedniego wniosku do sądu. Do pisma musi zostać załączone zaświadczenie, że wszelkie roszczenia zostały zaspokojone. Jeśli administrator hipoteki, wpisany do księgi wieczystej jako wierzyciel hipoteczny (uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu), zwleka z jego wydaniem, rodzi to duży kłopot dla dotychczasowego dłużnika.

Oprócz tego, jeśli z powodu zaniechań ze strony administratora hipoteki wierzyciele zdecydują się samodzielnie dochodzić roszczeń, dłużnik bywa narażony na konieczność zapłacenia więcej niż raz za to samo zobowiązanie, m.in. ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji poświadczającej wcześniejsze opłaty. W najgorszym dla niego scenariuszu uprawnieni mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne z pominięciem administratora, w ramach którego zadłużony straci nieruchomość.

Administratorem hipoteki powinien być wiarygodny podmiot

Brak działania administratora hipoteki niesie ze sobą poważne konsekwencje dla obu stron. Dlatego ważne, aby na tę funkcję powołać osobę lub instytucję, której można zaufać. Istnieją całe kancelarie, jak i firmy specjalizujące się w tej materii i to często właśnie im wierzyciele decydują się powierzyć to zadanie. Dzięki temu zyskuje się pewność, że wszelkie obowiązki zostaną dopełnione, co pomoże – z jednej strony – zaspokoić roszczenia, -+a z drugiej – zabezpieczyć interesy rzetelnego dłużnika.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej