Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – seria R

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – seria R

30 listopada, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – serii R – niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2020 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji.

Administrator informuje, że jest na końcowym etapie dopełniania formalności w zakresie wpisania zastawu do Rejestru Zastawów. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 26 listopada 2020 roku, zaś wniosek o wpis zastawu rejestrowego został złożony w dniu dzisiejszym.

Z chwilą uzyskania informacji z Sądu o wpisaniu przedmiotowego zastawu, poinformujemy Państwa o tym drogą kolejnego komunikatu.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

Dzisiaj poruszymy problem zniesienia współwłasności nieruchomości uregulowany przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w kontekście budynku stanowiącego, w ramach zasady superficies solo cedit, część składową nieruchomości gruntowej. Żądanie zniesienia współwłasności jest jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty [...]
10 października, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Czasem lepsza ugoda niż pozew od powoda, czyli jak nasz klient wygrał w sądzie 15 razy więcej niż żądał

Dawno, dawno temu żył sobie Pan Farmer. Pan Farmer jak to farmer farmę miał (ija ija joł). A na tej farmie porzeczki miał (ija ija joł). Niestety na skutek niezbyt rozważnych działań sąsiada (także rolnika), uprawa Pana Farmera pożegnała się z tym światem. Pan Farmer zwrócił się więc do jednego z największych ubezpieczycieli w tym kraju o naprawienie jego szkody z OC nierozważnego [...]
21 września, 2022
czytaj więcej

Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej

Uniknięcie odpowiedzialności poprzez powierzenie sprawy profesjonaliście – czy zawsze działa i czym (nie) jest to powierzenie?

Masa spraw, które prowadziliśmy oraz prowadzimy tyczy się wszelkiego rodzaju wypadków, które każdego dnia dzieją się na drogach, chodnikach itd. Mamy za sobą również inne mniej typowe i oczywiste miejsca, które stanowiły źródło szkód i cierpień, takie jak np. centrum handlowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię, która w tym roku [...]
22 lipca, 2022
czytaj więcej