Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria A4

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria A4

15 marca, 2023

Szanowni Państwo!

Z uwagi na fakt, iż w pozwie kierowanym przeciwko dłużnikom rzeczowym, Administrator dokonał kapitalizacji odsetek, na wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie (kwotę której się domagamy) składa się również kwota skapitalizowanych odsetek liczonych od wartości nominalnej posiadanych obligacji.
Uległa w związku z powyższym zmianie wysokość wartości przedmiotu sporu, a co za tym idzie wysokość opłaty sądowej od wstępnie zakładanej.

Mając na uwadze powyższe, Administrator wzywa obligatariuszy obligacji serii A4, wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., do zgłoszenia się w ciągu 3 dni, liczonych od dnia publikacji przedmiotowego komunikatu, do Administratora w celu uzyskania informacji o wysokości przedmiotowej dopłaty i uiszczenie jej w ciągu kolejnych 2 dni.

Brak dokonania ww. wpłaty na konto Administratora w terminie 5 dni liczonych od dnia publikacji przedmiotowego komunikatu, Administrator uznaje za rezygnację z dochodzenia kwoty skapitalizowanych odsetek.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

W opinii wielu osób najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Czy rzeczywiście taka forma postępowania pozwala małżonkom rozwieść się „bez zbędnych formalności”? Jakie konsekwencje rodzi brak stwierdzenia winy w przypadku obowiązku alimentacyjnego, praw do opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej czy podziału [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Ile wynoszą średnie alimenty?

Do Walentynek jeszcze trochę, a nam w kancelarii wydaje się, że sezon "love is in the air" już nadszedł. To nasycone miłością powietrze przyciąga cały do nas cały czas klientów, którzy z naszą pomocą chcieliby szybko i bezboleśnie wydostać się ze swojego trwającego już tylko na papierze małżeństwa, aby jak najszybciej umożliwić sobie bardziej oficjalne wejście w nowy związek (tak [...]
13 grudnia, 2022
czytaj więcej