Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

8 listopada, 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30 października 2023 r. Administratorowi zostało doręczone postanowienie, z dnia 17 sierpnia 2023 r., wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażeja Wasilewskiego, w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie.

Postępowanie zostało umorzone na podst. art. 824 § 1 pkt 4 kpc, z urzędu, w związku z bezczynnością Wierzyciela.

Komornik uznał, że nieuiszczenie zaliczki, w kwocie 4 920,00 zł, na poczet sporządzenia dwóch opinii obejmujących ustalenie czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, pod rygorem odmowy wyznaczenia opisu i oszacowania nieruchomości, przez okres 6 miesięcy od daty wezwania Wierzyciela do jej uiszczenia spełniało przesłanki bezczynności Wierzyciela.

Administrator – Wierzyciel z przedmiotowym rozstrzygnięciem się nie zgadza, gdyż nieuiszczenie ww. zaliczki wynikało z faktu, iż Administrator zaskarżył czynność Komornika w postaci wezwania do jej uiszczenia, a zatem nie był zobowiązany do zapłaty do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia złożonej skargi.

Ponadto, Komornik nie doręczył Administratorowi przedmiotowego postanowienia, aż do dnia 30 października 2023 r., pomimo, iż zostało ono wydane w sierpniu 2023 r.

Jednocześnie, Komornik obciążył Wierzyciela – Administratora, a w konsekwencji Obligatariuszy, kosztami postępowania egzekucyjnego min. w postaci opłaty stosunkowej, w jej maksymalnej wysokości tj. w kwocie 50 000 zł.

Powyższe działania Komornika zostały przez Administratora zaskarżone.

Administrator skierował do Sądu Rejonowego w Słupsku skargę na czynność Komornika polegającą na umorzeniu niniejszego postępowania, a także złożył wniosek wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej ustalonej w ramach kosztów zakończonego postępowania egzekucyjnego, której wysokość jest niewspółmierna do działań komornika podjętych w niniejszej sprawie, a także z uwagi na fakt, iż Administrator dysponuje nie swoimi środkami i jest jedynie zastępcą pośrednim Obligatariuszy, zatem jego sytuacja majątkowa jest szczególna.

Jednocześnie, Administrator zaznacza, że w związku z faktem, iż nie zostało mu w sierpniu 2023 r. doręczone postanowienie o umorzeniu niniejszego postępowania, nie miał on wiedzy, aż do 30 października 2023 r. o jego umorzeniu, a także o obciążeniu Administratora jego kosztami. Pomimo tego Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego Administratora w celu wyegzekwowania przedmiotowych kosztów.

Administrator do dziś nie otrzymał zawiadomienia o przedmiotowym zajęciu, ani żadnego postanowienia w tym przedmiocie.

Mając na uwadze fakt, że w ocenie Administratora działania Komornika Błażeja Wasilewskiego są bezpodstawne, bezprawne, nieuzasadnione i pochopne, Administrator skierował odpowiednie pisma informujące o powyższym do Izby Komorniczej w Gdańsku, a także do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Ponadto Administrator skierował do Sądu Rejonowego w Słupsku kilka pism stanowiących wnioski, na podstawie art. 759 § 2 kpc, o objęcie nadzorem przez ww. Sąd Rejonowy przedmiotowego postępowania egzekucyjnego toczącego się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażejem Wasilewskim, w celu wydania przez Sąd zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usunięcia spostrzeżonych uchybień.

Obecnie Administrator czeka na rozstrzygnięcia złożonych skarg, wniosków oraz zawiadomień.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej