Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

26 października, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii U wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A. jest w toku.
Komornik skierował do właścicieli nieruchomości wezwanie do zapłaty, jednak termin na uregulowanie przedmiotowego długu upłynął bezskutecznie.
W dniach 19 lipca 2022 roku oraz 22 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek Komornika dokonał wpisów w księgach wieczystych obu nieruchomości ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji z nieruchomości obciążonych hipoteką.
Mając na uwadze powyższe skierowaliśmy do Komornika wniosek o dokonanie opisu i oszacowania zajętych nieruchomości w celu ustalenia ich wartości przez biegłego.
Obecnie oczekujemy na sporządzenie ww. opisu i oszacowania przedmiotowych nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

Dzisiaj poruszymy problem zniesienia współwłasności nieruchomości uregulowany przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w kontekście budynku stanowiącego, w ramach zasady superficies solo cedit, część składową nieruchomości gruntowej. Żądanie zniesienia współwłasności jest jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty [...]
10 października, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Czasem lepsza ugoda niż pozew od powoda, czyli jak nasz klient wygrał w sądzie 15 razy więcej niż żądał

Dawno, dawno temu żył sobie Pan Farmer. Pan Farmer jak to farmer farmę miał (ija ija joł). A na tej farmie porzeczki miał (ija ija joł). Niestety na skutek niezbyt rozważnych działań sąsiada (także rolnika), uprawa Pana Farmera pożegnała się z tym światem. Pan Farmer zwrócił się więc do jednego z największych ubezpieczycieli w tym kraju o naprawienie jego szkody z OC nierozważnego [...]
21 września, 2022
czytaj więcej

Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej

Uniknięcie odpowiedzialności poprzez powierzenie sprawy profesjonaliście – czy zawsze działa i czym (nie) jest to powierzenie?

Masa spraw, które prowadziliśmy oraz prowadzimy tyczy się wszelkiego rodzaju wypadków, które każdego dnia dzieją się na drogach, chodnikach itd. Mamy za sobą również inne mniej typowe i oczywiste miejsca, które stanowiły źródło szkód i cierpień, takie jak np. centrum handlowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię, która w tym roku [...]
22 lipca, 2022
czytaj więcej