Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y, Z, U, A3, A

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y, Z, U, A3, A

22 kwietnia, 2022

Szanowni Państwo Obligatariusze!

Niniejszy komunikat służyć ma rozjaśnieniu sytuacji, w której w tej chwili zarówno Państwo jak i nasza spółka jako Administrator się znaleźliśmy, w związku z działaniami Zarządcy masy sanacyjnej Emitenta – Pani Agnieszki Holender.

Na wstępie pragnę Państwa poinformować, iż nasza spółka od około czterech lat nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za świadczenie usługi Administratora zabezpieczeń Państwa obligacji. Często wręcz, aby Państwu nie zaszkodzić musimy ponosić oprócz wykonywania pracy za darmo, realne koszty (opłaty sądowe, skarbowe, notarialne), których nie jesteśmy w stanie wystarczająco szybko zebrać od Państwa, a boimy się że mógłby upłynąć jakiś termin. Zarządca masy sanacyjnej mimo licznych wezwań nigdy nie uiściła na naszą rzecz ani grosza tytułem np. zwrotu poniesionych przez naszą spółkę opłat.

Nie żądaliśmy i nie żądamy oczywiście od Państwa pokrycia naszych strat. Zawierając jakąkolwiek umowę zawsze podejmuje się jakieś ryzyko. W przypadku obsługi emitenta w kwestii administrowania zabezpieczeniami ryzyko to jest o tyle większe, że przepisy zobowiązują nas do działania na Państwa rzecz nawet w przypadku rozwiązania umowy o administrowanie, aż do momentu zawarcia przez emitenta umowy z nowym administratorem, co rzekomo właśnie się wydarzyło.

Jak Państwo wiedzą i widzą, nasza kancelaria sprawnie na Państwa rzecz działa i podejmuje wszystkie czynności jakie może, żeby mogli Państwo odzyskać swoje należności. W kilku seriach dostali już Państwo przelewy (zawarte porozumienia), w kilku oczekują Państwo na ich otrzymanie, a w serii U chcielibyśmy dokładnie w chwili obecnej przystąp do wszczęcia egzekucji z nieruchomości, po wygranej już sprawie sądowej i uzyskanym klauzuli wykonalności na prawomocnym wyroku.

Otrzymaliśmy jednak w ubiegłym miesiącu informację (o czym informowaliśmy Państwa w marcowym komunikacie), że została rzekomo zawarta umowa z nowym administratorem. Nie chcąc w żadnym razie podkopywać zaufania do osoby nowego administratora (o ile umowa została faktycznie zawarta i jest ważna) – adw. Damiana Schillera, który być może zamierza prężnie działać na Państwa rzecz, pragnę zwrócić uwagę na to, że jego wstąpienie opóźni prawdopodobnie jakiekolwiek działania na Państwa rzecz o co najmniej rok, gdyż tyle trwa obecnie dokonanie wpisu do księgi wieczystej, a z tego co nam wiadomo żadne wnioski o zmianę osoby administratora nie zostały jeszcze złożone.

Mając na uwadze powyższe, ponieważ żadne przepisy, ani żadne orzecznictwo, nie regulują sytuacji w której obecnie się Państwo znajdują, nasza kancelaria zamierza działać zgodnie z interpretacją, iż do momentu zmiany wpisów w księgach wieczystych, to my jesteśmy administratorem Państwa hipotek. Do tego momentu bowiem, nie będziemy pewni, że umowa rzekomo zawarta z nowym administratorem jest ważna, skuteczna, że w ogóle istnieje i że zaakceptował ją sąd wieczystoksięgowy.

W związku z powyższym przedstawiam poniżej aktualizację stanu Państwa spraw z podziałem na serie. Obligatariuszy tych serii, w których mamy do dokonania rychłe czynności bardzo serdecznie prosimy o jak najszybsze działanie. W zakreślonej sytuacji czas gra jeszcze bardziej ogromną rolę, niż jeszcze miesiąc temu.

Chciałabym również bardzo mocno zachęcić Państwa do dołączenia do grupy obligatariuszy reprezentowanych przez r.pr. Marka Kochańskiego z Kancelarii KKF (m.kochanski@kkf-kancelaria.pl). Szczególnie w tej bardzo niekorzystnej sytuacji byłoby bardzo wskazane, aby wszyscy Państwo mieli profesjonalnego pełnomocnika, co ogromnie przyspieszyłoby i ułatwiło nadchodzące zadania.

Seria U – nasza kancelaria dysponuje w chwili obecnej tytułem wykonawczym, co oznacza że już dzisiaj moglibyśmy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny i w niedalekim czasie rozpoczęłaby się egzekucja z nieruchomości dłużników rzeczowych. Ponieważ jednak nasza kancelaria znajduje się w sytuacji opisanej powyżej potrzebujemy od Państwa zabezpieczenia szacowanej kwoty 9 000 zł która będzie nam w najbliższym czasie potrzebna jako zaliczka na poczet oszacowania nieruchomości objętych licytacjami. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, które umożliwiają nałożenie kary 50 000 zł na wierzyciela, który złożył wniosek, a następnie nie uiścił zaliczki, nasza kancelaria nie podejmie ryzyka złożenia wniosku bez zabezpieczenia na naszym rachunku powyższej kwoty.

W związku z powyższym proszę każdego z Państwa Obligatariuszy serii U o natychmiastową wpłatę kwoty 350 zł na rachunek bankowy kancelarii:

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.

94 1600 1462 1836 7565 4000 0001

tytułem: Prima Park seria U – zaliczka na komornika

kwota: 350 zł

Seria Y – w chwili obecnej wszyscy z Państwa powinni już mieć na swoich rachunkach bankowych wpływ II raty płatności z tytułu zawartego porozumienia. Do rozliczenia pozostanie III rata. Niniejszym zapewniamy Państwa, że bez względu na opisaną powyżej sytuację i nawet bez względu na wpisy w księgach wieczystych, jeżeli dłużnik rzeczowy wpłaci Państwa należności na rachunek bankowy naszej kancelarii, do czego się zobowiązał w porozumieniu, to z całą pewnością każdy z Państwa otrzyma od nas umówioną w porozumieniu kwotę III raty.

Seria Z –  porozumienie w tej serii zostało zawarte i oczekiwaliśmy na jego realizację, jednak weszło ono w życie zbyt późno. Formalnie właściciel wystawił nieruchomość na sprzedaż, ale nie znalazł zainteresowanych. Do niedawna ciężko było nawet obejrzeć nieruchomość (ze względu na śnieg i błoto). Prawdopodobnie będziemy musieli aneksować porozumienie, ale po znalezieniu chętnego na zakup.

Tutaj jednak podobnie jak powyżej zapewniamy Państwa, że dalsze negocjacje są w toku i bez względu na opisaną powyżej sytuację związaną z działaniami zarządcy masy sanacyjnej, nawet bez względu na wpisy w księgach wieczystych, jeżeli dłużnik wpłaci Państwa należności na rachunek bankowy naszej kancelarii, to z całą pewnością każdy z Państwa otrzyma od nas umówioną w porozumieniu kwotę.

Seria A4 – przygotowany przez nas pozew w tej sprawie czeka od czerwca 2020 roku na dokonanie przez Państwa opłat sądowych. W takiej sytuacji zalecamy kontakt i dołączenie do grupy obligatariuszy reprezentowanych przez r.pr. Marka Kochańskiego z Kancelarii KKF (m.kochanski@kkf-kancelaria.pl) celem ustalenia wspólnego planu działania w sprawie.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet rodzinnie: Ile wynoszą średnie alimenty?

Do Walentynek jeszcze trochę, a nam w kancelarii wydaje się, że sezon "love is in the air" już nadszedł. To nasycone miłością powietrze przyciąga cały do nas cały czas klientów, którzy z naszą pomocą chcieliby szybko i bezboleśnie wydostać się ze swojego trwającego już tylko na papierze małżeństwa, aby jak najszybciej umożliwić sobie bardziej oficjalne wejście w nowy związek (tak [...]
13 grudnia, 2022
czytaj więcej

Noriet radzi: Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

Dzisiaj poruszymy problem zniesienia współwłasności nieruchomości uregulowany przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w kontekście budynku stanowiącego, w ramach zasady superficies solo cedit, część składową nieruchomości gruntowej. Żądanie zniesienia współwłasności jest jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty [...]
10 października, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Czasem lepsza ugoda niż pozew od powoda, czyli jak nasz klient wygrał w sądzie 15 razy więcej niż żądał

Dawno, dawno temu żył sobie Pan Farmer. Pan Farmer jak to farmer farmę miał (ija ija joł). A na tej farmie porzeczki miał (ija ija joł). Niestety na skutek niezbyt rozważnych działań sąsiada (także rolnika), uprawa Pana Farmera pożegnała się z tym światem. Pan Farmer zwrócił się więc do jednego z największych ubezpieczycieli w tym kraju o naprawienie jego szkody z OC nierozważnego [...]
21 września, 2022
czytaj więcej

Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej