Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

22 listopada, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria U – W dniu 18 listopada Sąd ogłosił wyrok. Powództwo zostało uwzględnione w całości (sprawa wszczęta i prowadzona przez Administratora została wygrana w 100 %). Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie się wyroku albo na apelację strony przeciwnej.

Seria YWszystkie środki na rzecz Państwa zostały Państwu wypłacone przez Administratora zgodnie z Porozumieniem.

Seria Z – Brakuje wpływu jednego porozumienia,

A3, A4 – bez zmian, przy czym w zakresie serii A4 Sąd zarejestrował wzmiankę o złożonym wniosku o wykreślenie hipoteki na rzecz Obligatariuszy. Żadna hipoteka nie została wykreślona.

Pozostałe wpisy

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza w praktyce?

Ojcowie i matki małoletnich dzieci na ogół dysponują pełnymi prawami rodzicielskimi wobec swojego potomstwa. Jeśli jednak osoby te nie wywiązują się należycie ze swoich zobowiązań, muszą liczyć się z możliwością pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przeczytaj szczegóły.
20 maja, 2022
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie – jak to wygląda?

Zgromadzony przez małżonków majątek wspólny, po rozwodzie zwykle podlega podziałowi. Obie strony mogą tego dokonać polubownie lub na drodze sądowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyglądają związane z tym procedury oraz jaka jest rola adwokata w tego typu sprawach.
20 maja, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Ponad 400 000 zł zadośćuczynienia – omówienie naszej sprawy

Jedną z gałęzi spraw, którymi zajmujemy się w naszej kancelarii, są sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy, które powstały na skutek wypadków komunikacyjnych. Z uwagi na to, że jest to kategoria spraw, która w dużej mierze bazuje na opiniach biegłych, które wpływają do akt w toku spraw sądowych, potrafią one trwać latami. Bardzo często klienci mocno zastanawiają [...]
30 grudnia, 2021
czytaj więcej

Obligacje: Hipoteka niejedno ma imię

Miesiąc listopad przyniósł nam wyrok zasądzający (na chwilę obecną – jeszcze nieprawomocny) w sprawie z powództwa naszej Kancelarii działającej w roli Administratora hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wyemitowanej serii obligacji przeciwko dłużnikom rzeczowym – właścicielom nieruchomości, na których ustanowione zostały hipoteki, niebędących emitentem tychże obligacji. Sprawa, [...]
2 grudnia, 2021
czytaj więcej