Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

26 września, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji drogowej na rachunek administratora hipoteki wpłynęła kwota 119 373,00 zł tytułem odszkodowania za objęcie tą inwestycją części nieruchomości objętej hipoteką z tytułu Państwa obligacji. O tę kwotę zostanie pomniejszona kwota egzekucji prowadzonej przez komornika z tytułu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku (sygn. akt I C 1117/20) zasądzającego na rzecz administratora kwotę Państwa roszczeń. Na podstawie obowiązujących przepisów kwota dochodzonego w egzekucji roszczenia oprócz kwoty głównej zasądzonej wyrokiem tj. 6 677 424,65 zł  obejmuje również odsetki i poniesione koszty sądowe (dla Państwa) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym (dla administratora). Koszty te oczywiście nie pomniejszają kwoty głównej roszczenia i zostaną Państwu zwrócone przy pozytywnym zakończeniu egzekucji. Nie mniej po odliczeniu tych kosztów, które przysługują administratorowi i które zgodnie z zapisem art. 451 kc oraz art. 1026 §2 kpc zostają pokryte w pierwszej kolejności, pozostaje nam do rozliczenia kwota 73 248 zł, którą podzielimy pomiędzy obligatariuszy na rzecz których administrator wszczął postępowanie sądowe. Wyliczenia wskazują, że każdy z Państwa otrzyma na tym etapie kwotę 12,21 zł za jedna posiadaną obligację. Administrator zgłosi się więc do podmiotu prowadzącego ewidencję o udzielenie informacji nt. ilości obligacji aktualnie posiadanych przez każdego z Państwa i wypłaci Państwu odpowiednie kwoty. Warunkiem koniecznym dla dokonania przelewu środków jest wysłanie przez każdego z Państwa (osobiście lub za pośrednictwem prawidłowo umocowanego pełnomocnika) na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl aktualnego numeru rachunku i nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych) jego właściciela.
Poniżej przedstawiam szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów zastępstwa prawnego na rzecz administratora:
25 000 zł + VAT = 30 750 zł  – koszty zastępstwa zasądzone przez Sąd
12 500 zł + VAT = 15 375 zł – koszty zastępstwa w egzekucji na podstawie §8 pkt 7 w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
RAZEM: 46 125 zł
119 373 zł – 46 125 zł = 73 248 zł

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej