Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

26 września, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji drogowej na rachunek administratora hipoteki wpłynęła kwota 119 373,00 zł tytułem odszkodowania za objęcie tą inwestycją części nieruchomości objętej hipoteką z tytułu Państwa obligacji. O tę kwotę zostanie pomniejszona kwota egzekucji prowadzonej przez komornika z tytułu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku (sygn. akt I C 1117/20) zasądzającego na rzecz administratora kwotę Państwa roszczeń. Na podstawie obowiązujących przepisów kwota dochodzonego w egzekucji roszczenia oprócz kwoty głównej zasądzonej wyrokiem tj. 6 677 424,65 zł  obejmuje również odsetki i poniesione koszty sądowe (dla Państwa) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym (dla administratora). Koszty te oczywiście nie pomniejszają kwoty głównej roszczenia i zostaną Państwu zwrócone przy pozytywnym zakończeniu egzekucji. Nie mniej po odliczeniu tych kosztów, które przysługują administratorowi i które zgodnie z zapisem art. 451 kc oraz art. 1026 §2 kpc zostają pokryte w pierwszej kolejności, pozostaje nam do rozliczenia kwota 73 248 zł, którą podzielimy pomiędzy obligatariuszy na rzecz których administrator wszczął postępowanie sądowe. Wyliczenia wskazują, że każdy z Państwa otrzyma na tym etapie kwotę 12,21 zł za jedna posiadaną obligację. Administrator zgłosi się więc do podmiotu prowadzącego ewidencję o udzielenie informacji nt. ilości obligacji aktualnie posiadanych przez każdego z Państwa i wypłaci Państwu odpowiednie kwoty. Warunkiem koniecznym dla dokonania przelewu środków jest wysłanie przez każdego z Państwa (osobiście lub za pośrednictwem prawidłowo umocowanego pełnomocnika) na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl aktualnego numeru rachunku i nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych) jego właściciela.
Poniżej przedstawiam szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów zastępstwa prawnego na rzecz administratora:
25 000 zł + VAT = 30 750 zł  – koszty zastępstwa zasądzone przez Sąd
12 500 zł + VAT = 15 375 zł – koszty zastępstwa w egzekucji na podstawie §8 pkt 7 w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
RAZEM: 46 125 zł
119 373 zł – 46 125 zł = 73 248 zł

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

W opinii wielu osób najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Czy rzeczywiście taka forma postępowania pozwala małżonkom rozwieść się „bez zbędnych formalności”? Jakie konsekwencje rodzi brak stwierdzenia winy w przypadku obowiązku alimentacyjnego, praw do opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej czy podziału [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Ile wynoszą średnie alimenty?

Do Walentynek jeszcze trochę, a nam w kancelarii wydaje się, że sezon "love is in the air" już nadszedł. To nasycone miłością powietrze przyciąga cały do nas cały czas klientów, którzy z naszą pomocą chcieliby szybko i bezboleśnie wydostać się ze swojego trwającego już tylko na papierze małżeństwa, aby jak najszybciej umożliwić sobie bardziej oficjalne wejście w nowy związek (tak [...]
13 grudnia, 2022
czytaj więcej