Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

26 września, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji drogowej na rachunek administratora hipoteki wpłynęła kwota 119 373,00 zł tytułem odszkodowania za objęcie tą inwestycją części nieruchomości objętej hipoteką z tytułu Państwa obligacji. O tę kwotę zostanie pomniejszona kwota egzekucji prowadzonej przez komornika z tytułu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku (sygn. akt I C 1117/20) zasądzającego na rzecz administratora kwotę Państwa roszczeń. Na podstawie obowiązujących przepisów kwota dochodzonego w egzekucji roszczenia oprócz kwoty głównej zasądzonej wyrokiem tj. 6 677 424,65 zł  obejmuje również odsetki i poniesione koszty sądowe (dla Państwa) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym (dla administratora). Koszty te oczywiście nie pomniejszają kwoty głównej roszczenia i zostaną Państwu zwrócone przy pozytywnym zakończeniu egzekucji. Nie mniej po odliczeniu tych kosztów, które przysługują administratorowi i które zgodnie z zapisem art. 451 kc oraz art. 1026 §2 kpc zostają pokryte w pierwszej kolejności, pozostaje nam do rozliczenia kwota 73 248 zł, którą podzielimy pomiędzy obligatariuszy na rzecz których administrator wszczął postępowanie sądowe. Wyliczenia wskazują, że każdy z Państwa otrzyma na tym etapie kwotę 12,21 zł za jedna posiadaną obligację. Administrator zgłosi się więc do podmiotu prowadzącego ewidencję o udzielenie informacji nt. ilości obligacji aktualnie posiadanych przez każdego z Państwa i wypłaci Państwu odpowiednie kwoty. Warunkiem koniecznym dla dokonania przelewu środków jest wysłanie przez każdego z Państwa (osobiście lub za pośrednictwem prawidłowo umocowanego pełnomocnika) na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl aktualnego numeru rachunku i nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych) jego właściciela.
Poniżej przedstawiam szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów zastępstwa prawnego na rzecz administratora:
25 000 zł + VAT = 30 750 zł  – koszty zastępstwa zasądzone przez Sąd
12 500 zł + VAT = 15 375 zł – koszty zastępstwa w egzekucji na podstawie §8 pkt 7 w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
RAZEM: 46 125 zł
119 373 zł – 46 125 zł = 73 248 zł

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej

Dzisiaj poruszymy problem zniesienia współwłasności nieruchomości uregulowany przez ustawodawcę w przepisach kodeksu cywilnego, w kontekście budynku stanowiącego, w ramach zasady superficies solo cedit, część składową nieruchomości gruntowej. Żądanie zniesienia współwłasności jest jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty [...]
10 października, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Czasem lepsza ugoda niż pozew od powoda, czyli jak nasz klient wygrał w sądzie 15 razy więcej niż żądał

Dawno, dawno temu żył sobie Pan Farmer. Pan Farmer jak to farmer farmę miał (ija ija joł). A na tej farmie porzeczki miał (ija ija joł). Niestety na skutek niezbyt rozważnych działań sąsiada (także rolnika), uprawa Pana Farmera pożegnała się z tym światem. Pan Farmer zwrócił się więc do jednego z największych ubezpieczycieli w tym kraju o naprawienie jego szkody z OC nierozważnego [...]
21 września, 2022
czytaj więcej

Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej

Uniknięcie odpowiedzialności poprzez powierzenie sprawy profesjonaliście – czy zawsze działa i czym (nie) jest to powierzenie?

Masa spraw, które prowadziliśmy oraz prowadzimy tyczy się wszelkiego rodzaju wypadków, które każdego dnia dzieją się na drogach, chodnikach itd. Mamy za sobą również inne mniej typowe i oczywiste miejsca, które stanowiły źródło szkód i cierpień, takie jak np. centrum handlowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu historię, która w tym roku [...]
22 lipca, 2022
czytaj więcej